Styrket samhandling med det offentlige generelt og skoleverket spesielt.

Det sies om det norske samfunnet at det hviler på tre bein – det frivillige, det private og det offentlige, og at det er på sitt beste når det bygges nedenfra. Aktive Lokalsamfunn er et prosjekt der idrettslaget tar initiativ til en styrket samhandling med det offentlige generelt og skoleverket spesielt, om barn og unges trygge og aktive oppvekst. Det skal være et samlende initiativ preget av en raus og inkluderende holdning overfor andre frivillige organisasjoner og bygge på et felles mål om å bidra til livslang aktivitetsglede på tvers av generasjoner.

Idrettslagene leverer aktivitetsledelse til skolen og SFO/AKS, utdannet ungdom til aktivitetsledere og løftet skolens aktivitetsdager. De har opprettet aktivitetstiltak som skal alltid vil være gratis og åpne for alle og ofte brukes skolens areal. 

Det gjennomgående her er at tilbudene retter seg mot alle i nærområdet og ikke begrenser seg til klubbens medlemmer. For å skape bærekraft i slike satsninger trenger man derfor et økonomisk fundament der alle de tre «beina» er med og bærer. 

Marie Anette Thoresen
Marie Anette Thoresen
Rådgiver samfunn