Idrettens visjon er idrettsglede for alle. For å nå en slik visjon må vi både jobbe for en inkluderende idrett, en sunn idrett og en grønn idrett. På den måten er vi også med å bidra positivt til de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og klima og miljø.

Asker idrettsråd arbeider for bærekraftsentusiasme i lokalidretten gjennom visjonen idrettsglede for alle.

Bærekraftsreisen i Askeridretten startet så smått 2018. Da vedtok de tre idrettsrådene i gamle Røyken, Hurum og Asker felles idrettspolitisk dokument som fundament på veien inn i kommunesammenslåingsprosess. Dokumentet var tuftet på FNs bærekraftsmål. Siden da har vi kommunisert med kommunen, idrettslagene, stiftelser og andre på bakgrunn av våre prioriterte bærekraftsmål.

Høsten 2021 søkte Asker idrettsråd midler for å sette større fart i arbeidet med en mer inkluderende, sunn og grønn lokalidrett. Hovedfokus er å synliggjere alt det gode arbeidet som allerede gjøres hver eneste dag hele året - av mammaer og pappaer i Askersamfunnet.

Våren 2022 fikk vi midler fra Sparebankstiftelsen DNB og sommeren 2022 ble vi kontaktet av Gjensidigestiftelsen om muligheten for å koble på et Prosperasteam på arbeidet vårt. Tusen takk Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen og Prosperastiftelsen for å støtte vårt arbeid.

Kontaktperson for bærekraftsarbeidet i Askeridretten er;

Gry Elisabeth Garlie

  • E:   gry@askeridrettsrad.no
  • M:  90 78 15 15