Alle ikoner plansje RGB_bokmÜl.png

Idrett og bærekraft

Idrettens visjon er idrettsglede for alle. For å nå en slik visjon må vi både jobbe for en inkluderende idrett, en sunn idrett og en grønn idrett. På den måten er vi også med å bidra positivt til de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og klima og miljø.