Idrettens Hederskveld 2023 - facebook innlegg liggende-2.png

Idrettens Hederskveld - Nominasjonsprosessen har startet

Asker idrettsråd har mottatt svært mange nomineringer av kandidater til utmerkelser under Idrettens Hederskveld.

I forbindelse med Idrettskonferansen fredag 17. november i Asker Kulturhus skal det deles ut priser for fremragende idrettsprestasjoner, gode arrangementer, gledessspredere i idrettsmiljøet og kompetente trenere - for å nevne noen.

Nominasjonsprosessen er nå over og vi har mottatt svært mange gode kandidater. 

Frist for å nominere var 23. oktober.

Oversikt over kategorier og kriterer for den enkelte kategori kan ses nedenfor. 

Felles kriterier for alle utmerkselser er:

Person(er) som har gitt et ekstraordinært bidrag til lokalidretten og som utgjør en forskjell i sitt miljø. Dette kan både være over en lang periode eller en enkeltstående hendelse. Den/de fortjener en oppmerksomhet for sitt engasjement.

NOMINER HER

Den utøveren - i alderen 16-23 år - som har utmerket seg spesielt på eller utenfor konkurranse på vegne av idrettslaget. Utøveren kan drive med lagidrett eller individuell idrett. Kandidaten er medlem av et idrettslag tilknyttet Asker idrettsråd.

NOMINER HER

Person(er)som sprer glede rundt seg!

 

NOMINER HER

Idrettslaget markerer seg positivt i lokalmiljøet, bidrar til å fremme trivsel og tilhørighet, samt viser evne og vilje til å møte nye utfordringer i lokalmiljøet. Idrettslaget har fokus på inkludering og etterstreber idretts- og aktivitetglede for alle. Idrettslaget har gode og varierte aktivitetstilbud for alle aldersgrupper og på ulike nivå. Idrettslaget samarbeider godt med andre lag, foreninger, særkretser eller andre naturlige samarbeidspartnere. Idrettslaget er tilknyttet Asker idrettsråd.

NOMINER HER

Den kvinnelige utøveren som i seniorkonkurranser har oppnådd den fremste prestasjonen/resultatet (evt. flere) i perioden november 2022- oktober 2023. Utøveren kan drive med lagidrett eller individuell idrett. Kandidaten har oppnådd resultatene i en idrett som organiseres av et særforbund innenfor Norges idrettsforbund, er fra Asker kommune og/eller tilhører et idrettslag tilknyttet Asker idrettsråd.

NOMINER HER

Den mannlige utøveren som i seniorkonkurranser har oppnådd den fremste prestasjonen/resultatet (evt. flere) i perioden november 2022- oktober 2023. Utøveren kan drive med lagidrett eller individuell idrett. Kandidaten har oppnådd resultatene i en idrett som organiseres av et særforbund innenfor Norges idrettsforbund, er fra Asker kommune og/eller tilhører et idrettslag tilknyttet Asker idrettsråd.

NOMINER HER

Person(er) som har vist et engasjement utenom det vanlige i sin trenergjerning, uavhengig av varighet og resultater.

NOMINER HER

Klubb eller enkeltperson(er) som har bidratt ekstraordinært til møteplasser, arrangementer eller mesterskap som har vært samlende og skapt stolthet lokalt, regionalt eller nasjonalt.

NOMINER HER

Har du spørsmål?

Gry Elisabeth Garlie
Gry Elisabeth Garlie
Daglig leder