Solidaritetsfondet

Solidaritetsfondet

Ingen barn og unge skal falle ut av idretten på grunn av familiens økonomi. Asker idrettsråd har etablerer Solidaritetsfondet som et viktig tiltak for å hindre at økonomiske utfordringer er et hinder for idrettsdeltagelse for barn og ungdom.

Marie Anette Thoresen
Marie Anette Thoresen
Rådgiver samfunn