Sammensetning årsmøte

Årsmøte i Asker idrettsråd består av; 

a) Styret
b) Representanter fra idrettslag i Asker, som er medlem av Norges idrettsforbund. Disse kan møte etter følgende skala:

2 representanter for idrettslag/bedriftsidrettslag med 0-300 medlemmer
3 representanter for idrettslag/bedriftsidrettslag med 301-700 medlemmer
4 representanter for idrettslag/bedriftsidrettslag med 701-1200 medlemmer
5 representanter for idrettslag/bedriftsidrettslag med 1201 og flere medlemmer

Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av  styret. For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).


Møterett, talerett og forslagsrett på årsmøtet i saker som ligger innenfor utvalget/ komiteens arbeidsområde: 

  1. Kontrollutvalgets medlemmer
  2. Valgkomiteens medlemmer
  3. Daglig leder møter med talerett

 

Møterett og talerett på årsmøtet:  

  1. Representant fra idrettskretsen og NIF
  2. Revisor i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.