Kontaktinfo

Generell kontaktinformasjon for Asker Idrettsråd

Postadresse :
Postboks 166
1372 Asker

Org.nr. 993 062 189
Kto.nr.  1620 31 65548   


Besøksadresse:
Homannsbyveien 17a
1389 Heggedal

E-post til idrettsrådet: 
post@askeridrettsrad.no

Telefon:
+47 90 78 15 15 Daglig leder Gry Elisabeth Garlie
+47 97 96 79 79 Rådgiver samfunn Marie Anette Thoresen