Bilde bærekraft i Askeridretten.png

Vi starter bærekraftsreisen

Asker idrettsråd arbeider for bærekraftsentusiasme i lokalidretten gjennom visjonen idrettsglede for alle. I video fra digitalt møte mandag 30/1 vil du få kjennskap til hvorfor Asker idrettsråd har tatt initiativ til arbeidet, hvordan Norgesidrettsforbund er en ressurs for hele idrettens bærekraftsarbeid, hva Prosperastiftelsens team anbefaler Askeridretten i vårt videre arbeid med en inkluderende, sunn og grønn lokalidrett og hva ordføreren i Asker tenker om samarbeidet mellom frivilligheten og kommunen.

Bærekraftsentusiasme i Askeridretten - idrettsglede for fremtidige generasjoner

Som resultat av samarbeidet med Prosperastiftselen vil idrettsrådet etablere flere fokusgrupper og vi inviterer enkeltpersoner i og rundt idrettslagene til å ta kontakt med idrettsrådet ved interesse for å arbeide mer med idrettens bærekraftsprogram gjennom deltagelse i disse. De ulike fokusgruppene vil arbeide med temaer som 1) kompetanseheving og informasjonsdeling 2) samarbeid med andre organisasjoner 3) økonomiske rammer 4) kommunikasjon og synlighet. 

 

I videoen møter du: 

  • Gry Elisabeth Garlie, daglig leder Asker idrettsråd
  • Michelle le Gal Hermandsen, Norges idrettsforbund
  • Bente Anda, Katrine Kierulf, Inger-Lise Myklestu, Monika Svanberg og Elisabeth Sandnes, Prosperastiftelsen
  • Lene Conradi, ordfører i Asker kommune
  • Gorm Haugen, styreleder Asker idrettsråd

 

Kontaktperson for bærekraftsarbeidet i Askeridretten er;

Gry Elisabeth Garlie

Dokumenter