Avvergingsplikt

Hvis du vet om, eller tror, at noen blir utsatt for vold eller overgrep har du avvergingsplikt. Avvergingsplikten gjelder for alle og å avverge kan bety at du sørger for at noe ikke skjer. Hvis du sitter på informasjon og vet at et overgrep kan skje er det straffbart å ikke forhindre dette. Det holder at du mener at det er sannsynlig at det vil skje. Det du skal gjøre dersom du ønsker å forhindre et lovbrudd, er å melde din bekymring til noen som fører saken videre. Dette kan være politi, barnevern eller andre offentlige instanser. Å ringe politiet om en bekymring, er ikke det samme som å politianmelde noe. Politiet gjør en egen vurdering av saken som er meldt inn.

Dersom handlingen allerede har skjedd har du plikt til å forhindre skader og andre konsekvenser av den, det er derfor fortsatt viktig at du melder fra.

Ring ditt lokale politi på 02800. Les mer om avvergingsplikten: https://plikt.no/#avvergingsplikt