icons8-team-dhZtNlvNE8M-unsplash.jpg

Viktige datoer for Askeridretten

Asker idrettsråd oppdaterer idrettslagene jevnlig med informasjon om "Viktige datoer i Askeridretten". Siste epost ble sendt 15. februar. Se tabellen i innlegget for tilskuddsfrister og kjente møter for første halvår 2024 per februar. Merk at tabellen er oppdatert med noen datoer.

Når

Hva

 

 

19. januar

Frist Bergesenstiftelsen – allmennyttige formål

 

 

20. januar

Frist Zuccarellostiftelsen – redusere utenforskap, bedre likestilling og folkehelse

 

 

25. og 31. januar

image73b.png

 

 

31. januar

Frist Elkjøpfondet

 

 

1. februar

Frist Asker kommune sommeraktivitet

 

 

1. februar

Frist Akershus Fylkeskommune - Aktiv i Akershus

 

 

1. februar

Frist Kronprinsesse Märthas Minnefond

 

 

1. februar

Miljøfondet – Norges idrettsforbund

 

 

1. februar

Tilskudd til friluftsaktiviteter - Akershus Fylkeskommune

 

 

3. februar

Frist Anthonstiftelsen - aktivitetsstøtte

 

 

28. februar

Frist Asker kommune – tilskudd til integreringsarbeid

 

 

28. februar kl. 13:00

Frist strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner – Lotteri- og stiftelsestilsynet

 

 

1. mars

Frist Gjensidigestiftelsen – Noe å glede seg til i sommer 2024

 

 

1. mars

Frist IKEA Nabolagsfondet – støtte utdeles fortløpende i søknadsperioden

 

 

1. mars

Asker kommune

·       Hodetilskudd

·       Frivillighetspakken – NB! Idrettslag med allidrett kan søke om utvidet støtte

·       Frivillighetspakken for nye foreninger

·       Frivillighetspakken nye idrettslag kan søke om egen støtte

·       Leietilskudd

·       Tilskudd til privateide lokaler og anlegg

·       Tilskudd til mindre investeringer, anlegg og utstyr

 

 

1. mars

LNU – Frist Mangfolds- og inkluderingsstøtta

 

 

1. mars

Tilskuddsmulighet til idretten gjennom Handelens Miljøfond åpner opp.

 

 

1. mars

Frist Kompensasjon for kjøp av gass

 

 

4. mars kl. 17-19

Lansering av rapport om fritidsaktiviteter i Asker bestilt av Asker kommune. Mer informasjon kommmer.

 

 

4. mars

Bidra til å styrke Askeridrettens idrettspolitiske lag! Send valgkomiteens en melding med din kandidat til styret i Asker idrettsråd, se også vedlegg

imagebn7im.pngimagek6kvi.png

 

 

6. mars

AIR Forum Friluftsidretter kl. 16:30 – 18:30
AIR Forum Aktive Lokalsamfunn kl. 19:00-21:00

imagep6446.png

 

 

 

6. mars

Frist Spillemidler til utstyr

 

 

10. mars

Asker kommune | Kandidater til Tilgjengelighetsprisen

 

 

10. mars

Frist Bedre tilgjengelighet i friluftsområder - Akershus Fylkeskommune

 

 

10. mars

Frist Aktiv i Akershus – Aktivitetsløftet Akershus Fylkeskommune

 

 

15. mars

Anleggskonferanse i Drammen kl. 16:30 -16. mars kl. 13:30

 

 

15. mars

Frist for innspill til temaplan bærekraftig boligutvikling til idrettsrådet. Idrettsrådet gir samlet innspill innen kommunens frist 1. april

 

 

27. mars

Viken idrettskrets – Piloter rundt utvikling av klubbhus / uteområder

 

 

31. mars

Akershusfondet – tilskudd til tiltak for utviklingshemmede - Akershus Fylkeskommune

 

 

31. mars

Asker kommune mindre investeringer, anlegg og utstyr (mindre idrettsanlegg)

 

 

31. mars

Viken idrettskrets – Grønt lys for idretten

 

 

1. april

Asker kommune - Idrettsstipend

 

 

1. april

Frist Aktive Lokalsamfunn Asker idrettsråd – informasjon legges på idrettsrådets nettsider snarlig

 

 

1. april

Frist Sparebankstiftelsen DNB – Beløp over kr. 50 000

 

 

10. april

Søk om hjertestarter – frist Ida Eides Minnefond

 

 

15. april

LNU – Frist Bærekraftsstøtta

 

 

24. april

AIR Forum Anlegg og Aktivitet kl. 17:00
Årsmøte Asker idrettsråd kl. 19:00

 

 

1. mai

Frist Asker kommune Aktivitetspotten

 

 

1. juni

LNU – Frist Mangfolds- og inkluderingsstøtta

 

 

1. september

Frist Asker kommune Aktivitetspotten

 

 

1. september

Frist Sparebankstiftelsen DNB – Beløp over kr. 50 000

 

 

1. september

Frist Gjensidigestiftelsen – Aktiv fritid for alle 2024

 

 

1. oktober

LNU – Frist Mangfolds- og inkluderingsstøtta

 

 

10. oktober

Søk om hjertestarter – frist Ida Eides Minnefond

 

 

1. november

Stiftelsen Dam – Utvikling – frist inn mot NIF

 

 

1. november

Frist Asker kommune Aktivitetspotten

 

 

15. november

Viken idrettskrets –Frist Piloter rundt utvikling av klubbhus / uteområder

 

 

1. desember

Frist Sparebankstiftelsen DNB – Beløp over kr. 50 000

 

 

1.  desember

Frist tilskudd til friluftsaktiviteter – Akershus Fylkeskommune

 

 

1.  desember

Konfliktrådet – frist tilskudd til forebygging av kriminalitet

 

 

1. desember

Frist Asker kommune Festivaltilskudd

 

 

5. desember

Frivilligbørs Asker på Frivillighetens Dag

 

 

10. desember

Viken idrettskrets – Frist paraidrettsaktivitet i ditt idrettslag

 

 

LØPENDE:

 

·        

Støtteordning for idrettsaktivitet for flyktninger

·        

Fritidskassa Asker kommune – tilskudd for å kunne delta i fritidsaktiviteter

·        

NIF – Opprettelse og videreutvikling av allidrett i idrettslaget NB! Husk å søke...

 

Tilskudd til idrettskontakter i idrettslagene – kontakt idrettsrådet

·        

Sparebankstiftelsen DNB - Tilskudd til draktstøtte

·        

Sparebankstiftelsen DNB – Beløp inntil kr. 50 000

·        

Bistand til inkludering av enkeltbarn gjennom aktivitetsguideordningen – kontakt idrettsrådet

·        

Stiftelsen Dam – Helse- og utviklingsprogrammer – Inntil 400 000 / 2 år

·        

Stiftelsen Dam – Express til lokal aktivitet og frivillighet

·        

Asker kommune Jubileumstilskudd