solidaritetsfondet.jpg

Lanserer fond for å sikre at flere unge kan drive med idrett

Tirsdag 5. september går startskuddet for Solidaritetsfondet i Asker. Fondet gir flere barn og unge i Asker kommune større mulighet til å delta i idrett. Idrettspresident Zaineb Al-Samarai, ordfører Lene Conradi og nasjonale, regionale og lokale representanter fra politikk og idrett deltar. Hele 26 idrettslag og Asker idrettsråd har etablert Solidaritetsfondet. Vi er stolt over at så mange idrettslag har sett verdien av å stå samlet gjennom Solidaritetsfondet for å skape mest mulig idretts- og aktivitetsglede.

Stadig flere opplever at økonomi er en barriere for å delta i fritidsaktiviteter. Solidaritetsfondet skal gi mulighet for støtte i en økonomisk krevende situasjon, med mål om å finne løsninger sammen med familiene.

Lik mulighet for deltagelse

Solidaritetsfondet skal gi mulighet for alle til å delta i idretten, med spesielt fokus på barn og unge. Derfor har 26 klubber opprettet hvert sitt Solidaritetsfond i tillegg til Solidaritetsfondet i regi av Asker idrettsråd.

Solidaritetsfondet skal være en døråpner der økonomi er barriere for deltagelse og er er et viktig bidrag til å forebygge utenforskap og sosial ulikhet.

Fondet er del av idrettsrådets og idrettslagenes løsning for sammen å motvirke økende sosial ulikhet og ungt utenforskap. Det skal enkelt og greit bidra til å sikre lik mulighet for deltagelse i idretten for alle, 

Fondet skal være enkelt, ubyråkratisk og fleksibelt nok til at det treffer de ulike idrettens egenart. 

Muligheten for å etablere eget Solidaritetsfond er der for alle idrettslagene og vi oppfordrer klubbene til å ta kontakt om det er ønske om å opprette eget fond.

Vi står også sammen på tvers av kommuner i denne sammenhengen og lanserer Solidaritetsfondet i tett samarbeid med Drammen idrettsråd. Logo og gjenkjennelighet vi dermed ha relevans i et større nedslagsfelt.

Skal fungere som supplement

Idrettsklubbene i kommunen jobber allerede for å redusere kostnader gjennom blant annet gjenbruk og ombruk av utstyr og tekstiler, smartere transport og redusert reisevirksomhet. Solidaritetsfondet er et supplement til dette arbeidet, og vil være et verktøy i idrettens arbeid med å senke kostnadsnivået for deltagelse.

Solidaritetsfondet kommer godt med i en ekstraordinær situasjon der flere og flere familier ikke har råd til å betale for barnas idrettsdeltagels.

Fondet er også ment som et supplement til det offentlige og ikke en erstatning. Det finnes støtteordninger blant annet gjennom NAV, kommunen og Asker idrettsråds aktivitetsguide-ordning som kan kombineres med Solidaritetsfondet.


Sted for lansering:

Nærsnes idrettspark hos Nærsnes og Åros IF (NÅIF) og Nærsnes Løpeklubb Bamford 1869

Adresse: Krystallveien 4, Nærsnes.

Program for dagen:
08:30 09:00
Kaffe og mingling

09:00-09:35

 • Velkommen og dagens program v/Viken idrettskrets.
  Om Askeridretten v/Asker idrettsråd.
 • Gode møteplasser / anlegg / like muligheter til deltagelse uavhengig av eierform.
  Dialog med politikere om temaet.
 • Idrettens rolle for å bidra til innenforskap.
  Askeridrettens samfunnsengasjement.
  Dialog med politikere om temaet.

09:35-09:40 
Forflytning fra klubbhus til gressbane 

09:40-09:55 
Lansering av Solidaritetsfondet sammen med representanter for idrettslagene.

09:55-10:00
Avrunding v/Asker idrettsråd

10:00-10:30
Mulighet for samtaler og bilder med idrettslagene og idrettsrådet


For mer informasjon, ta kontakt med:

Gry E. Garlie, daglig leder Asker idrettsråd, 907 81 515

Marie Anette Thoresen, rådgiver samfunn Asker idrettsråd, 979 67 979

Gorm Haugen, styreleder Asker idrettsråd, 908 59 352