Askeridrettens bærekraftsprogram - workshop.png

Workshop om idrett og bærekraft 28/11

Jorda har det ikke bra! Forskning viser at det haster med å gjøre tiltak for at kommende generasjoner overtar en levedyktig klode. Asker idrettsråd vil utvikle og gjennomføre et 3-årig bærekraftprogram sammen med alle idrettslagene i Asker og vi inviterer til workshop om temaet. Programmet tufter på idrettsrådets langtidsplan der FNs bærekraftmål er fundamentet for alle strategier og delmål.


Velkommen til:

Workshop om idrett og bærekraft mandag 28. november kl. 18-21 på Scandic hotell i Asker sentrum


FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Norges idrettsforbund vedtar i disse dager en overordnet bærekraftstrategi for norsk idrett og Asker idrettsråd vil synliggjøre hva Askeridretten allerede gjør – og ytterligere kan gjøre - i et bærekraftsperspektiv.

Asker idrettsråd har mottatt midler fra Sparebankstiftelsen og ressurser fra Prosperastiftelsen for å utvikle og gjennomføre et 3-årig bærekraftprogram sammen med alle idrettslagene. Programmet tufter på̊ Askeridrettens årsmøte-vedtatte langtidsplan, der FNs bærekraftmål er fundamentet for strategier og delmål.


Agenda:

  • Velkommen
  • Idrett og bærekraft v/Norges idrettsforbund
  • Om Askeridretten bærekraftprogram v/Asker idrettsråd
  • Introduksjon av Prosperastiftelsen
  • Dialog og workshop

 

Påmelding innen 24/11 (påmeldingsboks til høyre).

 

Husk å spre invitasjonen i idrettslagets undergrupper. Vi håper å se flest mulig idrettslag representert.

 

De neste møtepunktene om idrett og bærekraft vil være:

  • Idrettskonferansen 13.-14. januar
  • Bærekraftsseminar med Prosperastiftelsen 30. januar

/Asker idrettsråd