marie_anette.jpg

Velkommen til Asker idrettsråd, Marie

Vi ønsker vår nye medarbeider, Marie Anette Thoresen, varmt velkommen til Askeridretten. Marie er ansatt som rådgiver samfunn og vil arbeide for et mer aktivt og inkluderende samfunn gjennom samarbeid med idrettslagene, kommunen og andre samarbeidspartnere.

Marie har ansvar for samfunnsarbeidet Asker idrettsråd gjennomfører og koordinerer på vegne av Askeridretten. Hun vil videreutvikle aktivitetsguiden, Aktiv YNG, paraidretten, Aktive Mødre og ikke minst vårt arbeid med Aktive Lokalsamfunn. Marie vil bidra til å at vi i idretten i Asker gjør vårt ytterste for å skape idrettsglede for alle.

Vi er heldige som får nytte Maries kompetanse og engasjement innen kommunikasjon, foreningsarbeid, samfunnsutvikling og påvirkningsarbeid som hun har hentet fra stillinger i privat næringsliv, gründerbedrifter, politikken og gjennom frivillige verv.


Hjertelig velkommen til oss, Marie!

Marie treffes på marie@askeridrettsrad.no.