Foto: unsplash.com
Foto: unsplash.com

Velkommen til årsmøte for Asker idrettsråd

Vel møtt til årsmøte for Asker idrettsråd 24. april kl. 19:00 i Lensmannslia 4. Årsmøtet innledes med AIR forum kl. 17:00-18:30 med spennende diskusjoner rundt anlegg og aktivitet.

I Askeridretten har vi mange møtepunkter mellom idrettslagene gjennom året. Vi møtes i ulike nettverk, i AIR Forum, i forbindelse med ulike arbeidsgrupper relatert til politiske saker og vi har en årlig idrettskonferanse med Hederskveld.

Det viktigste møtet for Askeridretten i stort i året er imildlertid årsmøtet for Asker idrettsråd. Her besluttes det hvordan idrettsrådet skal jobbe idrettspolitisk på vegne av idrettslagene og hvilke fokusområder det skal jobbes med. Det gis selvsagt også orienteringer om idrettsrådets gjøren og laden fra foregående år og det besluttes hvordan Lokale Aktivitetsmidler (LAM) skal fordeles. 

Vi ønsker vel møtt til:

  • AIR Forum kl. 17:00-18:30
  • Årsmøte kl. 19:00-21:00

Det kommer egen invitasjon til AIR Forum.

 

Ta kontakt med daglig leder Gry E. Garlie ved spørsmål.

Spørsmål?

Gry E. Garlie
Gry E. Garlie
Daglig leder

Til årsmøte 2024

Til årsmøte 2024