AIR_forside1_skjerm.jpg

Velkommen til årsmøte 2023

Velkommen til årsmøte torsdag 30. mars. Årsmøtet starter med AIR Forum fra kl. 17:30 der det blir en matbit, informasjon og ikke minst inspirasjon fra Mats Hildisch - hockeytalentet som skadet seg for livet! Årsmøtet settes kl. 19:00

Vi ser frem til en hyggelig ettermiddag med informasjon, inspirasjon og saksgjennomgang av årsmøtesakene. 

Sakliste:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne sakslisten
 8. Behandle beretning for Asker idrettsråd 2022
 9. Behandle
  a) idrettsrådets regnskap 2022
  b) kontrollutvalget beretning 2022
  c) revisors beretning 2022
 10. Behandle forslag til arbeidsprogram Asker idrettsråd 2023.
 11. Fastsette tildelingskriterier Lokale Aktivitetsmidler (LAM) 2023 basert på Kultur-departementets kriterier, Norges idrettsforbunds krav og anbefalinger samt lokale forhold
 12. Behandle saker som kommer frem av godkjent saksliste  
  1 Samarbeidsavtale mellom Asker idrettsråd og Asker kommune
 13. Vedta idrettsrådets budsjett 2023
 14. Foreta følgende valg:
  14.1     Styre:

            - leder
            - nestleder
            - styremedlem(mer)
            - varamedlem(mer)
        14.2     Kontrollutvalg:
            - leder
            - medlem(mer)
            - (varamedlem(mer))
         14.3     Representanter til idrettskretstinget eller gi styret fullmakt til å oppnevne
                    representantene
         14.4     Valgkomité
            - leder
            - medlem(mer)
            - varamedlem(mer

15.       Engasjere revisor ti å revidere idrettsrådets regnskapHer finner du alle årsmøtepapirene. 
Her finner du påmeldingsskjema (for deltagelse.
Her finner du fullmaktsskjema som må lastes ned, signeres av leder i idrettslaget og oversendes eller medbringes til årsmøtet. 

 

Vel møtt!

 

/Styret i Asker idrettsråd