Bjørn Erik og Øistein.jpg

Tusen takk, Bjørn Erik!

Bjørn Erik Olsen er en av Askeridrettens "grand old men" - både som tidligere utøver og etter 43 års fartstid i idrettens tjeneste i Asker kommune. Askeridrettens stikkord som oppsummerer Bjørn Erik tilstedeværelse på idrettens vegne er; tilgjengelig, omgjengelig, til å stole på , drivkraft og positivitet. Vi takker for tiden Bjørn Erik har brukt på idretten i kommunens regi og ønsker VELKOMMEN til å bruk tid på idretten i frivillig regi. Maaange idrettslag åpner døren på vidt gap!

Daglig leder hadde tirsdag den store gleden av å få delta på feiring av Bjørn Erik Olsens siste dag på kontoret. Etter 43 års innsats for Askeridretten ble han behørig takket av fra et stort korps av ansatte fra alle deler av kommunen.

Bjørn Erik kjenner de fleste, og har hatt tett kontakt med store deler av   idrettslagene gjennom sin fartstid. Derfor er vi glade for å kunne bringe hans hilsen til idrettsrådets og idrettslagenes nåværenede og tidligere styremedlemmer og ansatte:

 

"Til Asker Idrettsråd og idrettslag i Asker kommune

Når jeg nå fratrer mitt arbeid i Asker kommune, ønsker jeg å takke for all kontakt og samarbeid med alle engasjerte og hyggelige mennesker jeg har møtt i idrettsråd, lag og foreninger gjennom mange år.

Det er i årenes løp realisert mange ønsker, forventninger og planer gjennom bygging av en rekke ulike idrettsanlegg der jeg har fått gleden av å delta i prosjektering og utviklingen samt gjennom bygging. Mange har fått oppfylt sine drømmer, mens noen ikke har vært like heldige. Imidlertid tenker jeg at vi som bor, jobber og bedriver våre idretts- og fritidsaktiviteter i Asker er heldige.

Jeg har også fått oppleve en rekke spennende begivenheter underveis, i form av store og små idrettsarrangementer på ulike nivåer, møter med aktive utøvere – gjerne barn og unge, og voksne utøvere.

Jeg er ydmyk for all den store frivillige innsats som utløses gjennom aktiviteter i lag og foreninger, samtidig som jeg ser og har erfart at verdien av dette frivillige arbeidet som mange bidrar med også er meget betydningsfullt for den enkelte gjennom det nettverket som mennesker etablerer i denne sammenheng.

Jeg ønsker Asker Idrettsråd, lag og foreninger lykke til videre med all aktivitet til beste for barn og unge ved å tilby gode aktiviteter rundt om i kommunen, og de som ønsker å være en del av konkurranse- og underholdningsidretten lokalt,  samt de som tilrettelegger for annen fysisk aktivitet for voksne og eldre i et folkehelseperspektiv.

Jeg har opp gjennom årene hatt mange meget interessante arbeidsoppgaver, og kan se tilbake en rekke positive resultater av det jeg har fått anledning til å delta i.  

 

Takk for meg!

 

Med vennlig hilsen
Bjørn Erik"