51_22_nif_stromstotte_kampanje_1920x10802.jpg

Søk strømstøtte fra 19. oktober - frist 16. november

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner opp for neste søknadsrunde for strømstøtte for frivillige lag og foreninger den 19. oktober, med påfølgende søknadsfrist den 16. november kl. 13:00. Perioden det kan søkes om i denne omgang er strømkostnader for juli - september 2022.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Vi vil åpne for neste søknadsrunde 19. oktober, med søknadsfrist 16. november klokken 13:00. Vi vil utbetale strømstøtte fortløpende etter vi har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig. Perioden det kan søkes strømstøtte for er juli-september 2022.

Søknadsfristen for perioden april-juni 2022 var den 7. september 2022, klokken 13.00. Det er utbetalt nesten 60 millioner kroner til 4361 organisasjoner i strømstøtte for denne perioden.

Mer info om ordningen finnes på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.