Fargerikt fellesskap.jpg

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Bufdir informerer om at tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” er lyst ut for 2023. Søknadsskjemaene er publisert i Bufdirs søknadsportal.

 

Les nøye om målet med tilskuddsordningen, som er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Tilskuddsordningen skal bidra til

  • utvikling av åpne møteplasser
  • deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter
  • fullføring av utdanningsløp.

 

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.

Kontaktpersoner i Bufdir:

Oversikt over kontaktpersoner for ordningen finner dere på ordningens nettside.

Oversikt over aktivitetstyper å søke på:

Aktivitetstype

Hvem kan søke?

Tittel på skjema i søknadsportalen

Viktige merknader til aktivitetstypen

§ 4-1 Kultur-, fritids- og ferieaktivitet 

Kommuner, frivillige og private aktører

Kommuner: «Søknad – 1 -Kommuner - Hovedsøknad– 2022»

 

Frivillige og private: «Søknad – 2 - Frivillige og private – Ordinær søknad – 2022»

 

§ 4-2 Jobbtilbud og veiledning

Kommuner, frivillige og private aktører

Kommuner: «Søknad – 1 -Kommuner - Hovedsøknad– 2022»

 

Frivillige og private: «Søknad – 2 - Frivillige og private – Ordinær søknad – 2022»

 

§ 4-3 Utstyrssentral

Kommuner, frivillige og private aktører

Kommuner: «Søknad – 1 -Kommuner - Hovedsøknad– 2022»

 

Frivillige og private: «Søknad – 2 - Frivillige og private – Ordinær søknad – 2022»

 

§ 4-4 Lokal fritidskasse

Kommuner, frivillige og private aktører

Kommuner: «Søknad – 1 -Kommuner - Hovedsøknad– 2022»

 

Frivillige og private: «Søknad – 2 - Frivillige og private – Ordinær søknad – 2022»

Det er bare kommunale søkere som kan benytte midler fra fritidskassen til å dekke kostnader til deltakeravgifter i faste, organiserte fritidsaktiviteter.

 

S 4-5 Kultur- og aktivitetskort

Kommuner, frivillige og private aktører

Kommuner: «Søknad – 1 -Kommuner - Hovedsøknad– 2022»

 

Frivillige og private: «Søknad – 2 - Frivillige og private – Ordinær søknad – 2022»

 

§ 4-6 Aktivitetsguide

Kommuner, frivillige og private aktører

Kommuner: «Søknad – 1 -Kommuner - Hovedsøknad– 2022»

 

Frivillige og private: «Søknad – 2 - Frivillige og private – Ordinær søknad – 2022»

 

§ 4-7 Los/ungdomslos

Kommuner og fylkeskommuner

Kommuner: «Søknad – 1 – Kommuner - Hovedsøknad - 2022»

 

Fylkeskommuner: «Søknad – 6 – Fylkeskommuner – los/ungdomslos - 2022»

Målgruppen for denne aktivitetstypen er barn og unge mellom 10 og 24 år.

Egenfinansiering må tilsvare beløpet som mottas i tilskudd til denne aktivitetstypen.

I de tilfeller der los-prosjektet skal rekruttere deltakere fra flere kommuner, skal det søkes gjennom kommunen der hoveddelen av deltakerne rekrutteres fra.

§ 4-8 Åpen møteplass

Kommuner, frivillige og private aktører

Kommuner: «Søknad – 1 -Kommuner - Hovedsøknad– 2022»

 

Frivillige og private: «Søknad – 2 - Frivillige og private – Ordinær søknad – 2022»

Målgruppen for denne aktivitetstypen er barn og unge mellom 10 og 24 år.

 

§ 4-9 Utprøving av arbeidsmodeller

Kommuner, frivillige og private aktører

«Søknad - 5 - Alle søkere - Utprøving av arbeidsmodeller – 2022»

Denne søknaden skal ikke knyttes til en deltakende kommune.

§ 4-10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen

Kommuner

«Søknad - 4 - Kommuner - Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen – 2022»

Det er bare kommuner som kan søke om tilskudd til denne aktivitetstypen.

Søknaden skal ikke knyttes til en deltakende kommune.

Det kan søkes om inntil 400 000 kroner per år.

§ 4-11 Annen lokal aktivitet

Kommuner, frivillige og private aktører

Kommuner: «Søknad – 1 -Kommuner - Hovedsøknad– 2022»

 

Frivillige og private: «Søknad – 2 - Frivillige og private – Ordinær søknad – 2022»

Minste søknadsbeløp er 200 000 kroner per år.

§ 4-12 Sentralledd i frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner

Sentralledd i frivillige organisasjoner

«Søknad - 3 - Sentralledd i frivillige organisasjoner - Aktivitet i minst fem kommuner - 2022»

Minste søknadsbeløp er 200 000 kroner per år.