Bilde fire idretter.png

Søk idrettsstipend

Askeridretten er full av talentfulle ungdommer som allerede har oppnådd gode resultater eller er på vei til store høyder. Husk å søke Asker kommunes idrettsstipend innen 1. april

Formål:
Idrettsstipendet har som formål å premiere oppnådde resultater, og stimulere til videre satsing. Stipendet kan brukes til utstyr, treningsopphold og lignende.

Hvem kan søke:
Søkerne må være folkeregistrert i Asker kommune og være utøvende på nasjonalt eller internasjonalt nivå innen sitt område. 

Søkere mellom 16-25 år og søkere som ikke har mottatt kommunalt stipend tidligere, blir prioritert.

Slik søker du:
Du søker om idrettsstipend via vårt elektroniske søknadsskjema. Søknaden må inneholde:

  • Oppnådde resultater
  • Plan for bruk av stipendet


Til kommunens søkeportal.

HUSK FREMSKUTT SØKNADSFRIST 1. APRIL.