Nærmiljøkonferanser AlleMed.png

Nærmiljøkonferanser - AlleMed

Alle barn og unge har rett til en god oppvekst med en meningsfull fritid, der de får oppleve mestring og tilhørighet. Asker kommune inviterer til nærmiljøkonferanser for å bidra til at flere barn og unge gis mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Bli med og gi innspill til hvordan få alle med i workshops tre steder i Asker 11.-13. mars.

Invitasjon fra Asker kommune:

Bli med og gi innspill på hvordan få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter

Er du opptatt av at ALLE barn og unge i Asker skal ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter? Har du ideer om hvordan vi kan få flere med? 

Da må du få med deg nærmiljøkonferansene, enten 11., 12. eller 13.mars. Asker kommune ønsker å jobbe sammen med frivillige lag og organisasjoner for å oppdage barrierer for deltakelse, og bygge broer inn i fritidsaktiviteter. Vi får besøk av ALLEMED som skal lede oss igjennom kvelden for å skape diskusjon, bevissthet og finne løsninger på hvordan vi, hver for oss og i fellesskap, kan jobbe for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter.

 

Påmelding her:

https://svar.asker.kommune.no/LinkCollector?key=2LYCGQU4L6C6

 

Samme program alle steder, meld deg på et sted nær deg:

  1. mars kl. 17–19.30, Asker innbyggertorg                         (Kirkeveien 204, baksiden av Asker kultuhus)
  2. mars kl. 17–19.30, Slemmestad innbyggertorg             (Vaterlandsveien 27)
  3. mars kl. 17–19.30, Sætre innbyggertorg                        (Nordre Sætrevei 1, rådhuset)

 

Hvorfor er dette viktig?

Alle barn og unge har rett til en god oppvekst med en meningsfull fritid, der de får oppleve mestring og tilhørighet. En forskningsrapport skrevet av Oslo Economic viser at det er ulike barrierer for deltagelse i fritidsaktiviteter i Asker.  

1700 foreldre og 34 frivillige organisasjoner har svart på Oslo Economics spørsmål om fritidstilbudet i Asker (se link lenger nede). 

 

Hva skjer på nærmiljøkonferansene?

Vi ønsker å jobbe sammen for å oppdage barrierer for deltakelse, og bygge broer inn i fritidsaktiviteter. Vi får besøk av ALLEMED som skal lede oss igjennom kvelden for å skape diskusjon, bevissthet og finne løsninger på hvordan vi, hver for oss og i fellesskap, kan jobbe for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter.

 

Hvem bør delta?

Vi inviterer representanter fra kultur, idrett, politikere, ansatte i kommunen som møter barn og unge, frivillige og ideelle organisasjoner, foreldrerepresentanter og andre med erfaring eller interesse for temaet. Ved å samarbeide kan vi sikre at alle barn få oppfylt sin rett til lek og fritid.

 

Ny forskningsrapport lansert

Oslo Economics presenterte den 4.mars rapporten «Kartlegging av kostnader og barrierer ved barn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter i Asker» den 4.mars.  En stor takk til alle dere som var med å bidra med svar til undersøkelsen.

Her kan du se presentasjon fra lanseringen i opptak, og rapporten fra Oslo Economics:

Ny kunnskap om hindringer for deltagelse i fritidsaktiviteter | Asker kommune

 

Kontaktperson ved eventuelle spørsmål:
Ingrid Drivenes:  ingrid.drivenes@asker.kommune.no

 

 

Med vennlig hilsen

Ingrid Drivenes

Rådgiver
Idrett og friluft

(+47) 97607555

Ingrid.Drivenes@asker.kommune.no