Jublende jente. Foto: Eirik Førde

Momskompensasjon for 2023!

Lotteri- og stiftelsestilsynet har publisert tildeling av momskompensasjon på varer og tjenester for 2023! .

Det godkjente søknadsbeløpet på 2,45 milliarder er rekordhøyt, og utbetalingen viser en økning på over 20 % sammenlignet med året før. Midlene blir betalt ut i uke 51, til mer enn 23 000 frivillige lag og organisasjoner.

For Bodø sin del utgjør det hele kr. 8.602.822,- til organisasjoner som er registrert som idrettsorganisasjon i Bodø kommune. Dette inkluderer idrettsorganisasjoner som særforbund, idrettskretsen og organisasjoner som er registrert som idrett med formål - men som ikke er tilknyttet NIF. 

Ca. 5,8 millioner går til idrettslagene som ligger under Bodø idrettsråd. 

 

Midlene utbetales i løpet av uke 51.