Fotograf: Erik M Sundt.
Fotograf: Erik M Sundt.

Lansering av Solidaritetsfondet

Tirsdag 5. september gikk startskuddet for Solidaritetsfondet i Asker. Fondet vil gi flere barn og unge i Asker kommune større mulighet til å delta i idrett. Idrettspresident Zaineb Al-Samarai, ordfører Lene Conradi, Viken idrettskrets, og nasjonale, regionale og lokale representanter fra politikk og idrett deltok på lanseringen som ble holdt hos Nærsnes Idrettsforening (NÅIF).

Solidaritetsfond er en lokal løsning for å sørge for økonomisk inkludering i idretten.

Modellen ble presentert til idretten tidligere i våres og har blitt tatt godt imot. Flere idrettsforeninger har hatt et ønske om å jobbe strategisk med inkludering i egen klubb. Denne modellen er fleksibel nok til at den treffer idrettens egenart, samt at den ikke begrenser muligheten for deltagelse hos de som søker støtte.

I løpet av kort tid har hele 26 idrettslag i Asker etablert sine egne Solidaritetsfondet og jobber nå med å forankre metode og modell i hver enkelt klubb. Idrettsrådet er stolt over at så mange har sett verdien av å stå samlet om en felles Solidaritetsfondmodell for å skape mest mulig idretts- og aktivitetsglede i lokalmiljøet sitt.

Hvorfor et solidaritetsfond?

Fondet skal være en døråpner der økonomi er barriere for deltagelse. Det er en del av idrettsrådets og idrettslagenes løsning for sammen å motvirke økende sosial ulikhet og ungt utenforskap. Det skal enkelt og greit bidra til å sikre lik mulighet for deltagelse i idretten. Solidaritetsfondet skal gi mulighet for støtte i en økonomisk krevende situasjon, med mål om å finne løsninger sammen med familiene.

Sammen er vi sterkere

Idrettsrådet mener at når alle disse klubber går sammen om en felles modell vil både synligheten, gjenkjennbarheten og stigma for å søke ha ringvirkninger gjennom hele kommunen. Kanskje klarer man å fjerne noe av stigma rundt økonomisk inkludering?

Klubbene med Solidaritetsfond har dannet et nettverk og vil møtes regelmessig for å diskutere felles løsninger, utfordringer og strategier. De vil også ta i bruk logoen som vil bli et kjennemerke for sine medlemmer.

Etter hvert som idrettslag og foreninger forankrer sine Solidaritetsfond vil mer informasjon gå ut til alle medlemmer i klubbene.

Se oversikten under over hvem som har etablert et Solidaritetsfond i Asker:

Asker Basketball Club

Asker Fotball

Asker Golfklubb

Asker innebandyklubb

Asker Judoklubb

Asker Kunstløpklubb AKK

Asker og Bærum kicboxingklubb

Asker Skiklubb

Asker svømmeklubb

Asker turnforening

Dikemark idrettsforening

Dikemark rideklubb

Frisk Asker Hockey Junior

Gui Sportsklubb

Holmen Hockey

Holmen Idrettsforening

Holmen tennis

Holmen Tropp og Turn

Holmenparken Idrettslag

Hvalstad idrettslag

IL ROS

Nærsnes og Åros Idrettsforening

Røyken Taekwon-Do klubb

Slemmestad Idrettsforening

Slemmestad og Omegn Turnforening

Sætre IF Graabein

 

Bakgrunn for Solidaritetsfondet

Tidligere i våres ble et ekstra statlig tilskudd på 125 millioner kroner varslet fra regjering. Midlene skal understøtte inkluderingsarbeid i hver enkelt klubb rundt om i hele landet. Asker mottok en andel på kr 1 074 313 som uavkortet gikk til lag og foreninger i kommunen.

Dette tilskuddet skal gå til arbeid med inkludering av barn og unge (6-19 år). Det skal skape like muligheter til å delta i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.

Midlene skal understøtte

  • Idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker.
  • Å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede.

Se vedlagt liste for hvordan midlene har blitt fordelt.

Ønsker din klubb å etablere et Solidaritetsfond?

Ta kontakt med Asker idrettsråd, rådgiver samfunn: Marie Anette Thoresen marie@askeridrettsrad.no