arseny-togulev-GKLQ8PJuCzI-unsplash.jpg

Inkludering av barn og unge i Askeridretten - statlige midler

Askeridretten har mottatt kr. 870 767 fra Kulturdepartementet til idrettslagenes arbeid med inkludering av barn og unge i idretten. Det er svært gledelig! Midlene er fordelt til idrettslag som arbeider målrettet med inkludering og som har opprettet Solidaritetsfond.

Regjeringen vedtok 24. november 2023 å gi idrettsorganisasjonen 100 millioner over justert statsbudsjett til inkludering av barn og unge i idretten.

Asker idrettsråd mottok bekreftelse på tildeling samt tildelingskriterier fra Norges idrettsforbund (i tråd med tildelingsbrevet fra KUD) i februar 2024.

Tilskuddsmidlene fordeles til idrettslag som har opprettet Solidaritetsfond eller har lignende ordninger for å sikre lik mulighet deltagelse. Dette gjelder i dag 36 idrettslag med til sammen nærmere 13 500 barn og unge medlemskap i sine idrettslag. Se fordeling lenger ned i artikkelen.

Idrettslagene samarbeider også med Aktivitetsguiden for å sikre at også barn som i dag ikke er medlemmer av idrettslaget gis mulighet for deltagelse. Les mer om Aktivitetsguiden her.

Utbetaling av midlene skjer fra Norges idrettsforbund direkte til idrettslagene og øremerkes Solidaritetsfondet.

FORDELING

image5xcck.png