Norges idrettsforbund følger opp Idrettstingets vedtak og sender nå ut en landsdekkende kartlegging av økonomiske barrierer for idrettsdeltakelse. Foto: Erik Ruud
Norges idrettsforbund følger opp Idrettstingets vedtak og sender nå ut en landsdekkende kartlegging av økonomiske barrierer for idrettsdeltakelse. Foto: Erik Ruud

Idretten kartlegger økonomiske barrierer for barn og unges deltakelse

Undersøkelsen er så langt sendt ut til nesten 9000 respondenter som innehar sentrale roller og verv i idrettslag.

Idrettstinget i 2023 vedtok at det skal gjennomføres en kartlegging av de største kostnadsdriverne i norsk idrett. Bedre kunnskap om hvordan økonomi kan være en barriere for deltakelse skal bidra til at flere barn og unge kan oppleve idrettsglede.

– Norsk idrett jobber målrettet med tiltak mot økonomi som barriere for idrettsdeltakelse. Vi har en felles forpliktelse til å følge opp dette arbeidet blant annet gjennom tingvedtak fra Idrettstinget i Bergen i 2023. Vi håper alle idrettslag som mottar undersøkelsen tar seg tid til å besvare den. Kunnskapen vi får vil være svært viktig i vårt videre arbeid for å sikre at alle barn og unge kan delta i idretten, uavhengig av økonomi, sier generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund.  

Kartleggingen skal blant annet brukes som grunnlag for å utarbeide en nasjonal tiltaksplan for hvordan idretten kan jobbe for å redusere økonomiske barrierer for idrettsdeltakelse. Det er rådgivningsselskapet Deloitte som gjennomfører kartleggingen i tett samarbeid med Norges idrettsforbund og de største særforbundene i Norge.

En lignende kartlegging ble gjennomført av Oslo Economics i 2019, og resulterte i rapporten “Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse” som ble lansert i mars 2020. Denne identifiserte en rekke kostnadsdrivere på tvers av både særforbund og idrettsgrener. Siden den gang vet vi at det generelle kostnadsnivået i samfunnet har økt, og i tillegg har vi vært gjennom en pandemi med stor påvirkning på livene til mange barn, ungdom og familier. Kartleggingen som nå gjennomføres skal bidra til å gi et oppdatert bilde på interne og eksterne drivere som påvirker kostnadene i barne- og ungdomsidretten, og vil også gå i dybden på utvalgte drivere for økte kostnader.

Som en del av kartleggingen gjennomføres det i disse dager en spørreundersøkelse i åtte utvalgte grener for å anslå kostnader ved deltakelse i idrett for barn og unge, hva som driver kostnadene og hvordan disse finansieres. De utvalgte grenene er fotball, håndball, langrenn, svømming, friidrett på bane, gymnastikk og breddeaktivitet, basketball og golf. Spørreundersøkelsen vil fokusere på kostnader ved deltakelse i årgangen 2014 (9-åringer) og årgangen 2008 (15-åringer).

Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag som mottar spørreundersøkelsen å svare på denne, og bidra til at norsk idrett får mer kunnskap om kostnadsdrivere i barne- og ungdomsidretten.