Velkommen til digital lansering av Askeridrettens bærekrafts program.png

Idrett med mening

Velkommen til digitalt møte om bærekraftsentusiasme i Askeridrettens. Vi legger frem Askeridrettens handlingsplan med mål om felles innsats for en mer inkluderende og grønnere lokalidrett. Bærekraftsprogrammet er utarbeidet i tett samarbeid med Norges idrettsforbund og Prosperastiftelsen og inneholder verktøy som idrettslag og idrettsråd over det ganske land kan ta i bruk - på sitt vis!

PROGRAM:

VELKOMMEN v/ASKER IDRETTSRÅD
Bakgrunn for proaktivt arbeid med Askeridrettens bærekraftsprogram.

IDRETTENS BÆREKRAFTSSTRATEGI v/NORGES IDRETTSFORBUND

HANDLINGSPLAN FOR ASKERIDRETTENS BÆREKRAFTSPROGRAM v/PROSPERASTIFTELSENS TEAM

SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE v/ordfører Asker kommune
 
AVRUNDING v/ASKER IDRETTSRÅD
 
 
Vi ser frem til å se deg på digital deltagelse. Følg lenken!

Det blir mulighet for å sende inn spørsmål underveis i sendingn. Disse besvares i siste delen av sendingen. Arrangementet vil også spilles inn og kunne lastes ned fra Asker idrettsråds nettsider i etterkant.

Vel møtt!