Smilende jente_1920.jpg

Husk å søke innen 1. mars!

Vi minner om den viktige søknadsfristen 1. mars! Både Asker kommune og andre viktige tilskuddsytere har mange ulike tilskudd med søknadsfrist 1. mars. Vi oppfordrer til å bruke verdifulle minutter på å utforme gode søknader for å bidre til idrettsglede for alle.Se nettsiden til Asker idrettsråd for en oppsummering (ikke utfyllende) av tilskuddene idrettsrådet har samlet.

Se nettsiden til Asker kommune for viktige kommunale frister – spesielt mange tilskudd med frist 1. mars.

 

Eksempel på viktige tilskudd:

  • Asker kommune «hodetilskudd for barn og unge»
  • Asker kommune «frivillighetspakke»
  • Asker kommune «leietilskudd for barn og unge»
  • Asker kommune «tilskudd til privateide lokaler og anlegg»
  • Gjensidigestiftelsen «noe å glede seg til i sommer»
  • NB! Merk også at kommunen har satt en ekstra søknadsfrist til sommerferieaktiviteter med frist 15. mars. Søknad gjøres gjennom Aktivitetspotten.
  • Asker kommune «integreringsarbeid» der man kan søke midler til aktiviteter som og prosjekter som skal bidra til å øke arbeid og samfunnsdeltakelse blant innvandrere og deres barn.

 

Prinsippene for tilskuddsordningene til Asker kommune er at de skal bidra til økt deltakelse, likeverdighet og mangfold. Sommerferieaktiviteter som er åpne og inkluderende, har gratisplasser, og tilrettelegger for at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta, prioriteres i tråd med prinsippene. 

  

Lykke til og ta kontakt om du har spørsmål!

 

Gry E. Garlie
Daglig leder 
M: 90 78 15 15
E: gry@askeridrettsrad.no

Følg oss: Facebook  / nettside.