AIR Forum Logo beskjært.png

Digitalt AIR Forum 22/8 om forslag til endring i spillemiddelordningen

Spillemiddelordningen er SVÆRT viktig for anleggsutvikling i fremtiden og idrettsrådet er bekymret for flere momenter i Kultur- og Likestillingsdepartementets høringsdokument. Vi inviterer derfor til digitalt høringsmøte 22/8 kl. 17:00 i samarbeid med Asker kommune.

 

  • Lenke til møtet til høyre
  • Høringsdokumenter fra Kultur- og Likestillingsdepartementet til høyre

Vel møtt!