Spørreundersøkelse idrett og bærekraft (facebook liggende)-2.png

Spørreundersøkelse om idrettens klimafotavtrykk

Idrettens visjon er idrettsglede for alle. For å nå visjonen må vi jobbe for en inkluderende idrett, en sunn idrett og en grønn idrett. Idrettsrådet samarbeider med Asker kommune for å redusere klimafotavtrykket også gjennom idretten lokalt og har sendt ut en spørreundersøkelse til tillitsvalgte i idrettslagene for å kartlegge hva idrettslagene tenker om bærekraftige løsninger for mindre transport, mer klimavennlige matvalg og mindre matavfall og ikke minst løsninger for gjenbruk av tekstiler og utstyr.

Askeridretten tar ansvar og bidrar i stort monn for en inkluderende og sunn idrett. Idrettslagene bidrar også, mer eller mindre systematisk, til en grønnere idrett. 

Vi ser imidlertid at vi kan har mulighet til å gjøre mer på flere fronter og vil gjøre det så enkelt som mulig for det enkelte idrettslag å bidra der de har mulighet. Med midler fra miljødirektoratet og i et tett samarbeid med Asker kommune skal vi jobbe tett sammen i over ett år med mål om å redusere klimafotavtrykket også gjennom idrettslagenes aktiviteter. 

 

I første omgang ønsker vi at tillitsvalgte svarer på en spørreundersøkelse sendt ut til alle idrettslagene. Her oppfordrer vi også det enkelte fleridrettslag til å sende undersøkelsen direkte til til de ulike undergruppene i eget lag. 

 

Svarfrist er onsdga 26. juni og vi håper på en høy svarprosent. Her finner du lenke til spørreundersøkelsen.

Du kan også benytte QR kode i bildet.

 

Gry E. Garlie
Gry E. Garlie
Daglig leder