Foto: Unsplash.com
Foto: Unsplash.com

Askeridretten investerer

#Askeridretten investerer! Også i 2024 har idrettslagene i Asker bidratt stort til aktive liv i kommunen vår. Ikke bare lager man aktivitet i idrettslagene, men det enkelte idrettslag bidrar også stort med å skape anlegg der aktivitet kan drives! Hele 72% av spillemidlene for idrettsanlegg og utrolige 82% av spillemidlene for nærmiljøanlegg i Asker er det idrettslagene med tillegg av NCK som står ansvarlig for.

#Askeridretten investerer

Ved tildeling av spillemidler for 2024 viser lokalidretten nok en gang hvor viktige ildsjelene i idrettslagene er for anleggsutviklingen i Asker kommune. Med hele 71% av total tildeling til Asker i regi av idrettslag og Norsk Kompetansesenter for Sykling og utrolige 83% av total tildeling for utvikling av nærmiljøanlegg er idrettslagenes innsats for aktive Askerbøringer formidabel.

Det er Akershus Fylkeskommune som har ansvar for tildelingen og Fylkesrådet i Akershus har fordelt i overkant av 250 millioner kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet over hele Akershus – Dette er viktige bidrag til utvikling av gode anlegg for idrett og fysisk aktivitet over hele fylket, sier Ida Lintvedt Røse, fylkesråd for næring, idrett, mangfold og folkehelse.

Se total tildeling for Akershus fylke her.


ASKERIDRETTENS BIDRAG TIL MER IDRETTSANLEGG:

 

ASKERIDRETTENS BIDRAG TIL MER NÆRMILJØANLEGG:

*tall hentet fra Akershus Fylkeskommune.

Gry E. Garlie
Gry E. Garlie
Daglig leder