22
aug
2024

Digitalt AIR Forum om forslag til endringer i spillemiddelordningen

Arrangør: Asker idrettsråd | Asker kommune
Sted: Digitalt
Start: 22.08.2024 17:00
Slutt: 22.08.2024 18:30

Asker idrettsråd ber alle som er opptatt av anleggsutivkling om å delta i digitalt møte 22/8! Vi er bekymret for deler av innholdet i høringsnotat knyttet til forslag til endringer i spillemiddelordningen til anlegg og fysisk aktivitet.

Kultur- og likestillingsdepartementet har sendt forslag til endringer i spillemiddelordnigren til anlegg og fysisk aktivitet på høring med høringsfrist 20. september.

Asker kommune og Asker idrettsråd avholder felles digitalt AIR forum for å få innspill til kommunens og idrettens tilbakemelding på forslaget.

Spillemiddelordningen er SVÆRT viktig for anleggsutvikling i fremtiden og både kommunen og idrettsrådet er bekymret for flere momenter i høringsdokumentet.

Møtet avholdes DIGITALT torsdag 22. august kl. 17:00 - 18:30. Vennligst se lenke for digital deltagelse i møtet. Påmelding er ikke påkrevd.

 

Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder Asker idrettsråd.