Valgkomite

Valgkomiteen til idrettsrådet gjør en viktig jobb med å velge ut  egnede kandidater som kan sitte i styret og kontrollkomiteen.

Valget skjer gjennom votering under årsmøtet, hvor også valgkomiteen blir nedsatt. I dag består valgkomiteen til IRT av:

Leder : Johanne Storler,  Leinstrand IL

Medlem : Torgeir Kråkenes, Utleira IL

Medlem: Jørund Andreas Ulstad, Klæbu IL

Varamedlem: Ida Sofie Johanse, Arbeiderenes Turn-og Idrettsforening