Fordeling av fast treningstid skjer i sammarbeid med Trondheim kommune, de særkretser som har primæraktivitet i den akutuelle kategorien, og repsesentanter fra anleggseiere (etter behov). Idrettsrådet i Trondheim leder arbeidet. 

Felles for alle fordelingene:

  • Fast treningstid fordeles kun til idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund gjennom idrettsrådet i Trondheim, og som har hovedsesong/primæraktivitet i disse anleggene. 
  • Barn og unge under 20 år, og idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse (paraidrett) skal gis prioritet i tideling av gunstig tid til trening og konkurranser. 
  • Fordelingen baseres seg på regisitert aktivitet i den enkelte særkrets via den årslige idrettsregistering (siste tilgjengelig godkjente tall fra NIF). 

Skolebasseng, gymsaler og andre lokaler fordeles via bookingbasen og aktørbasen. Tildelingen går direkte til hovedlaget/IL. Hovedlaget fordeler tiden internt. 

Idrettsrådet vedtok i 2016 under årsmøte følgende anbefalte treningstider for barn(6-12 år) og ungdom(13-19 år)

Barn (6-12 år) man-fre kl 16:00-20:00
Ungdom (13-19 år) man-fre kl 16:00-21:00
Barn helg før 17:00
Ungdom helg før 19:00

Det vil i noen tilfeller være nødvendig å fravike anbefalingene, men anbefalte treningstider skal som hovedregel etterleves

Alle idrettslag bes om å innarbeide anbefalingene i klubbenes retningslinjer.