Idrettsrådet foretar på vegne av idretten i Trondheim prioritering av nye kommunalt finansierte idrettsanlegg, samt leder fordeling av fast treningstid i kommunal fordeling. Trondheim kommune styrer fordelingen i gymnastikksaler og skolebasseng, med føringer og innspill fra idrettsrådet.

På denne siden finner du utfyllende informarsjon om prosessen med PRIOR-lista, fordeling av kommunal rammetid og hvordan IL kan søke om treningstid i gymsal og skolebasseng.