Idrettsanlegget er selve møteplassen og en viktig arena for utvikling og tilhørighet i lokalsamfunnet.

Idrettsrådet i Trondheim