Idrettsrådet sine prioriterte bærekraftsmål
Idrettsrådet sine prioriterte bærekraftsmål

Bærekraft

FN’s 17 bærekrafts mål er ment som en felles plan, og skal fungere som en global retning for næringsliv, land og sivilsamfunn. Herunder også idrett. 

Idrettsrådet i Trondheim har kartlagt hvilke aktiviteter vi har, og hva som påvirkes av de ulike bærekraftsmålene.  Ut ifra dette har vi valgt å prioritere bærekraftsmål mål 11 bærekraftige byer og lokalsamfunn, 10 mindre ulikhet, og mål 3 god helse & livskvalitet. 

Dokument og lenke kommer! 

Tekst kommer

Tekst kommer

Tekst kommer