Barn og ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn, spesielt jenter, er i mindre grad medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet av befolkningen.

Fraværet kan ofte forklares med mangel på informasjon om tilbud i nærmiljøet, kulturelle utfordringer, økonomi og krav til utstyr. Gjennom ordningen inkludering i idrettslag gis idrettslag økonomisk støtte for å kunne tilby aktiviteter.  Aktivitetene skal være lokale, åpne og gratis for barn og ungdom. 

Idrettsrådet i Trondheim arbeider aktivt med å bekjempe kulturelle og økomiske barrierer, slik at ingen havner utenfor.