_63a3556_victoria.jpg

Lav betalingsevne

Økonomi kan være et hinder for å starte med idrett, samtidig kan det også være grunnen til at noen slutter. Derfor har vi med støtte fra Trondheim kommune og NIF opprettet en ordning hvor idrettslaget kan søke midler til å dekke personligutgifter som treningsavgift, utstyr og cuper/konkurranser.

Idrettsrådet i Trondheim oppfordrer idrettslagene til å jobbe aktivt for at utgiftsnivået ikke øker. Det bør etableres enkle og forutsigbare rutiner, samt sørge for god informasjon om hvilke muligheter som finnes.   

Alle idrettslag tilknyttet Idrettsrådet i Trondheim, registrert gjennom NIF.  Midlene til idrettsrådet skal først og fremst gå til barn og unge som ikke har rettigheter innen offentlig tjenester (barnevern, NAV, flyktning tjenesten, habilitering o.l.). Idrettslaget bør avdekke muligheten for å dele opp betalingen i flere avdrag, betale en symbolsk sum, jobbe dugnad, eller flytte midler internt i idrettslaget før en evt. søknad. 

  • Tiltaket er forankret i idrettslagets sitt styre med styrevedtak. Styrevedtak må kunne oversendes ved forespørsel.
  • En eller flere fra idrettslaget skal stille på idrettsrådet sitt inkluderingsseminar både høst og vår. Invitasjon og påmelding sendes ut i forkant.
  • Idrettslaget skal levere et enkelt prosjektregnskap.
  • Alle trenere og støttespillere skal være informert om ordningen, og melde inn behov til den som skal søke til idrettsrådet.

Merk: Det skal kun søkes midler der det er reelle behov. Det kan ikke søkes midler til en avsatt «pott» i tilfelle behov.

Fyll ut søknadsskjema, og send søknad til ir.trondheim@idrettforbundet.no.

Det skal sendes en samlet søknad fra hele klubben. Idrettslaget kan sende inn flere søknader i løpet av året, dersom det oppstår nye behov. 

Søknder blir behandlet forløpende. Behandlingstid kan variere.