Hva er en aktivitetguide?

En aktivitetsguide er en veileder for barn og ungdom som ønsker en idrettsaktivitet. En meningsfull og aktiv fritid er viktig for alle, og har stor verdi for både voksne og barn. Aktivitetsguiden vil hjelpe med å finne en aktivitet, samt kartlegge hvilke behov som må bli møtt for at barnet/ungdommen skal kunne fortsette med idrett. Aktivitetsguiden jobber som brobygger i krysningspunktet mellom frivillighet og det offentlige.

Aktivitetgude er et gratis tilbud i hele Trondheim til barn og unge mellom 6 - 19 år. 

Kontakt
Kontaktperson i Idrettsrådet i Trondheim:

Linda Marie Skjervold
Fagansvarlig aktivitetsguide
Lindamarie.skjervold@idrettsforbundet.no
Tlf: 48 06 88 64

 

IMDi laget video fra Trondheim om aktivitetguideprosjektet. Se og hør mer fra fagansvarlig Linda Marie Skjervold, aktivitetsguide Ayaan Saad, og Trondheims ordfører Rita Ottervik!