15
jun
2023

Styremøte IRT 7/23

Sted: Stålgården, Sluppenvegen 17 b
Start: 15.06.2023 18:00
Slutt: 15.06.2023 21:00