Idrettens prioriteringsliste anlegg

Idretten har besluttet at idrettsrådet årlig skal rullere en  prioriteringsliste over behov for nye idrettsanlegg og rapportere til Trondheim kommune. Kriteriene for arbeidet vedtas på årsmøtet.

Bystyret vedtok i 2006 at rådmannen i samarbeid med idretten skulle lage en prioriteringsplan som grunnlag for en opptrapping av utbygging av idrettsanlegg. På bakgrunn av dette vedtok årsmøtet for Idrettsrådet i Trondheim i 2006 å sette ned et bredt sammensatt prioriterings-utvalg blant idrettene i byen. Utvalget utarbeidet en omforent prioriteringsliste for bygging av nye idrettsanlegg i Trondheim. 

Kriterier vedtas på årsmøtet 8. mai 2023

Idrettens prioritering av anleggsbehov Trondheim 2022 -2023 (rullering høst 2021)
Idrettens prioritering av anleggsbehov Trondheim 2021 -2022 (rullering høst 2020)
Idrettens prioritering av aleggsbehov Trondheim 2020 - 2021, vedtatt 161219. rullering høst 2019)
Idrettens prioritering av aleggsbehov Trondheim 2019 - 2020, vedtatt 241018 ( rullering høst 2018)
Idrettens prioritering av aleggsbehov Trondheim 2018 - 2019, vedtatt 260218 (rullering høst 2017)
Idrettens prioritering av aleggsbehov Trondheim 2017 - 2018, vedtatt 110119 (rullering høst 2016)