Program

Årsmøtet starter klokken 18:30 og avsluttes klokken 21:30. 

 

Program 

18.10   Oppmøte og registrering
18.30   Kulturelt innslag - Trondheim kommunale kulturskole
18.40   Åpning v/ leder Anne-Lise Bratsberg
18.50   Trøndelag idrettskrets v/ leder Ståle Vaag     
19.00   Trondheim kommune v/ Ordfører Rita Ottervik
19.20    Pause
19.50    Kulturelt innslag - Trondheim kommunale kulturskole
20.00    Årsmøtet begynner
21.30    Avslutning og avtakking v/leder