Skate-og-fotball.jpg

Støtte til utstyrssentraler – etablering og oppgradering for perioden 2023 – 2025

Støtteordningen «Støtte til etablering og oppgradering av utstyrssentraler» utvides til å gjelde ut 2025, og idrettslagene i Trondheim inviteres til å søke på støtteordningen.

Nytt er det og at Trøndelag fylkeskommunen nå dekker inntil halvparten av etablerings- / investeringsbudsjettet og ikke inntil 1/3 som tidligere. Maksimalt søknadsbeløp til etablering av en utstyrssentral er kr. 100 000,- og kr. 60 000,- dersom det dreier seg om oppgradering av utstyr til en sentral.

Formålet med støtteordningen er å:

  •  bidra og motivere til at det etableres og oppgraderes flere utstyrssentraler rundt i Trøndelag slik at sports-, frilufts-, musikk- og annet kunst- og kulturutstyr blir tilgjengelig i flere nærmiljø enn i dag.
  •  bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende og kulturelle aktiviteter uavhengig av alder og sosioøkonomisk status.

Søknadsfrist er 1.september.

 

 

Ytterligere informasjon om støtte ordningen.

Retningslinjer for tildeling av støtte til etablering og oppgradering av utstyrssentraler.