Anlegg.jpg

Minner om søknadsfrist 1.sept for spillemidler 2024

Vi minner om søknadsfrist 1.september 2023 for spillemidler 2024. Søknad sendes inn elektronisk via anleggsregisteret.

Vi gjør oppmerksom på at fylkestinget i Trøndelag har vedtatt nye mål og retningslinjer for tildeling av spillemidler.

Alle søkere må sette seg inn i bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Spørsmål vedrørende spillemiddelsøknader rettes til Trondheim kommune v/Thor Eivik på tlf 92 84 13 36 eller e-post: thor.eivik@trondheim.kommune.no