idrettslek1.jpg

Søk om treningstid og arrangementer

Nå er det tid for å søke om tildeling av tid i kommunens idrettsanlegg og gymnastikksaler sesongene 2024/25 og 2025/26. Digitale søknadsskjema for treningstid og arrangementer i idrettshaller og gymsaler for hele Asker kommune er tilgjengelige på kommunens nettsider. Ønsker ditt idrettslag fast treningstid i kommunens idrettshaller og gymsaler fra høsten 2024, må det søkes om dette innen fristen 7. april.

Asker kommune v/ Idrett og Friluftsliv orienterer:

Søkeprosess for tildeling av tid i kommunens idrettsanlegg og gymnastikksaler sesongene 2024/25 og 2025/26 er som følger:

Digitale søknadsskjema for treningstid og arrangementer i idrettshaller og gymsaler for hele Asker kommune er tilgjengelige på kommunens nettsider. Idrettslag og andre foreninger som ønsker fast treningstid i kommunens idrettshaller og gymsaler fra høsten 2024, må søke om dette. Søknadsfrist for to nye sesonger er 7. april.  

Fast trenings- og øvingstid gjelder for to sesonger. Alle må søke på nytt etter to sesonger.  

Søknad om arrangementer gjelder for én sesong (2024-25) og har samme frist som søknad om treningstider.  

 

Retningslinjer for tildeling av treningstider, “Askermodellen”  

Retningslinjene for tildeling av faste treningstider, herunder “Askermodellen” ble vedtatt i 2022, og er etter vedtaket evaluert vinteren 2024. Arbeidet er gjennomført i samarbeid mellom Asker kommune og Asker idrettsråd. Reviderte retningslinjer kan leses i vedlegg. Retningslinjene behandles i utvalg for medborgerskap 21.mars, med forbehold om endringer.  

Modellen skal sikre en optimal utnyttelse av de idrettshaller og anlegg kommunen har til disposisjon, og samtidig gi idretten rettferdige, transparente og forutsigbare rammebetingelser. 

 

Hvordan søke om treningstid og arrangementer 

Søknadsskjemaer finner du på kommunens nettsider


Merk deg forskjellen på fast treningstid (sesonglån/leie) og arrangement (engangslån/leie), samt egne søknader for idrettshall og gymsal. Idrettslag/foreninger med flere store grupper kan sende flere søknader. Vennligst ikke søk om mer tid enn dere har bruk for. Vær obs på at rigging, klargjøring og rydding i forbindelse med arrangement skal medregnes når det søkes om arrangementstid. 

 

Kvalitetssjekk av medlemstall i forbindelse med søknader om treningstid. 

I det elektroniske søknadsskjemaet skal dere dokumentere/registrere antall aktive medlemmer for idretter som har sin naturlige trenings- og konkurransearena i en idrettshall. Det tas kvalitetssjekk av innmeldte utøvere som søker tid i idrettshallene, flerbrukshallene og i turnhallen. Tallene blir kontrollert opp mot Samordnet rapportering i Viken idrettskrets og de enkelte særkretser/forbund. Opplysningene er tallgrunnlag for beregning av tildelt treningstid i henhold til Askermodellen. 

Søknaden skal derfor inneholde følgende: 

Tallgrunnlag for samordnet rapportering til Norges idrettsforbund av aktive medlemmer i aldersgruppen 6-25 år pr 31. desember foregående år for idretter som har sin naturlige trenings- og konkurransearena i en idrettshall. Tallene skal deles i de to kategoriene for antall aktive medlemmer 6-12 år og 13-25 år. Passive medlemmer og ledere/trenere skal ikke være med i tallgrunnlaget. Det skal kun meldes aktive utøvere fra 6 år og eldre. 

 

Dialogmøte om fordelingen 

Når forslag til fordeling foreligger, vil alle søkere få dette tilsendt sammen med informasjon om dialogmøte. I møtet vil det være anledning til å ta opp eventuelle behov for justeringer. Dialogmøte vil bli avholdt medio mai. 

 

Svømmehaller  

For å søke om fast tid i Risenga og Holmen svømmehall rettes søknad til bassengbooking@asker.kommune.no innen 7.april 2024. 

Priser Risenga og Holmen svømmehaller, 2024 – Trening  

 • Gratis baneleie for alle grupper (innenfor åpningstid) 
 • Gratis inngang for utøvetere under 18 år som deltar på trening i tildelt treningstid  
 • Utøvere fylt 18 år må kjøpe inngangsbillett (se svømmehallens nettsider for prisliste)  

 

Priser Risenga og Holmen, 2024 – Kurs  

 • Arrangør må betale leie for basseng ved:  
  • Babysvømming  
  • Barnehagesvømming  
  • Voksenkurs og vanntrim  
  • Helse/fysio-grupper  
 • Leiepriser basseng Risenga og Holmen, 2024 
  • Varmtvannsbasseng, hele bassenget, pr time: 1 095 
  • Varmtvannsbasseng, halve bassenget, pr time: 550 
  • 25-meters basseng, pr bane pr time: 365 
  • Stupebasseng, pr time: 1 095 
 • Deltagere må kjøpe egen inngangsbillett (se svømmehallens nettsider for prisliste)  

 

Fordelingen av svømmehaller er estimert å være klar ved utgangen av april. Mer informasjon om dette mottas når søknad er sendt. 

 

Viktige datoer 

 • Søknadsfrist for tildeling av treningstid kommende to sesonger (2024-26) er 7.april 
 • Søknadsfrist for arrangementer kommende sesong (2024-2025) er 7.april 
 • Alle søkere vil få svar på søknad og eventuelt tilbud om tid i idrettshall/gymsal, og må bekrefte/avkrefte tildelt tid innen utgangen av juni. 
 • Fast treningstid i idrettshaller er i hovedsak tilgjengelig fra og med første skoledag august 2024. 
 • Fast trenings- og øvingstid i gymsaler er i hovedsak tilgjengelig fra og med 1.september 2024. 

 

 

Med vennlig hilsen

Dorthe Hemma

Spesialkonsulent idrettshaller og -anlegg
Idrett og friluftsliv

asker.kommune.no