anlegg_lope.jpg

Kommuneplanens arealdel på offentlig høring

Kommuneplanens arealdel er på offenlig høring til 5. mai. Administrasjonen og våre folkevalgte har arbeidet med planen over flere år, og Askeridretten har gitt flere innspill gjennom de siste tre årene. Vi ber idrettslagene om å bidra i innspurten slik at vi best mulig er rigget for å bygge idrettsanlegg også i årene som kommer.

Alle saksdokumenter til kommuneplanens arealdel er lagt ut på kommunens nettsider. Det er et omfattende sakskompleks. 

Innspillene som er sendt fra Asker idrettsråd etter prosesser med idrettslagene i Askeridretten er:

- innspill av september 2020

- innspill av juni 2022


Mange av innspillene våre er tatt til følge, mens vi fremdeles er i dialog om enkelte andre. 

Asker idrettsråd inviterte kommuneplansjef Tor Arne Midtbø til å orientere idrettslagene om hvordan våre innspill har blitt behandlet i kommuneplanens arealdel i AIR Forum tirsdag 25. april. Se egen invitasjon. 

Kommuneplansjefens presentasjon fra AIR Forum finnes også i kolonne til høyre.  

Vi ber idrettslagene om å ta kontakt med Asker idrettsråd ved spørsmål til kommuneplanens arealdel. Vi ber også om skriftlig innspill dersom det er momenter det er viktig å oversende innen høringsfristens utløp. Frist for oversendelse til Asker idrettsåd er 3. mai.