Anleggskostnader: Kjell Einar Andersen trekker blant annet fram Sarpsborg Fotballklubb som et eksempel har de en kunstgressbane med undervarme, en  klubb som har store kostnader til anleggsdrift. Foto: Thomas Andersen
Anleggskostnader: Kjell Einar Andersen trekker blant annet fram Sarpsborg Fotballklubb som et eksempel har de en kunstgressbane med undervarme, en klubb som har store kostnader til anleggsdrift. Foto: Thomas Andersen

Leserinnlegg anlegg

Mangel på anlegg gjør det vanskelig å oppnå målet om «Idrettsglede for alle»

Sarpsborgidretten har nærmere 100 idrettslag med cirka 14.000 aktive medlemmer, men spesielt blant barn og unge har vi en langt lavere andel medlemmer enn landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner. Idrettsrådet er av den oppfatning at hovedgrunnen til dette er manglende anleggsdekning.

Noen faktatall fra Telemarksforskning

Plassering på Norges «resultatliste»:

Alle anleggstyper: 334. plass (av 356 kommuner !)

Fotball-anlegg: 333. plass

Hallidretter 311. plass

Anleggspoeng:

Landsgjennomsnitt: 141

Viken fylke: 116

Sarpsborg: 106

Sarpsborg bruker langt under landsgjennomsnitt på investeringer og drift av idrettsanlegg.

Vi er derfor helt avhengig av at idrettslagene selv fortsetter å bygge anlegg til glede for egne medlemmene, skolene og allmenheten. Det kan nevnes at i Sarpsborg eier kommunen et fotballanlegg, mens idrettslag har bygd, drifter og vedlikeholder over 20 gress- eller kunstgressbaner.

I Fredrikstad er motsatt. Der er kun et fotballanlegg idrettslagseid, resten driftes av kommunen. Det er beregnet at en kunstgressbane med driftsutgifter og nedskrivning koster én million kroner per år.

Tar vi Sarpsborg Fotballklubb som et eksempel har de en kunstgressbane med undervarme (som de ikke lenger har råd til å bruke), samt flere gressflater og klubbhus med garderober.

I tillegg kan det nevnes at idrettslagene i Sarpsborg bygger, drifter og vedlikeholder lysløyper, kunstsnø-anlegg, alpinanlegg, golfbaner og orienteringskart som blant annet brukes av skolene, for å nevne noe.

Sarpsborg-idretten har et skrikende behov for flere idrettsanlegg, og til å få ned kostnadene ved å bygge, drifte og vedlikeholde egne anlegg.

Kan en av grunnene til at Sarpsborg ligger lavt på andelen barn og unge i idrettslag være at idrettslagene har meget store utgifter til å bygge og drifte disse anleggene? Utgifter som i hovedsak må betales av lagenes medlemmer, og medlemskontingenten kan være for høy for noen.

Med dette som et litt dystert bakteppe, var det derfor gledelig at politikerne i Sarpsborg nå har vedtatt å gjøre det mulig for idrettslag å få kommunale lån/lånegaranti og forskuttering av spillemidler.

Dette vil gjøre at lagene lettere kan få gode lån og gi de muligheter til å starte bygging av nye anlegg, uten å måtte vente flere år på å få spillemidler (tippemidler).

Så får vi bare håpe at de politiske partiene også etter valget satser på at det er nok penger til kommunal investeringsstøtte, og gi økt årlig driftsstøtte til de lag som drifter og vedlikeholder egne anlegg, slik at den i det minste kan dekke de kommunale avgifter.

Alt for å nå vår visjon «Idrettsglede for alle»