Styret og ansatte

Styret i Sarpsborg idrettsråd består av et representativt utvalg av idrettslagene i Sarpsborg, velges på årsmøte.

Styret 2023/24: 

Leder:        Kjell Lunde          Varteig OL     kjell. lunde44@gmail.com    Nestleder:  Pål Marthinsen     SFK              pal@sarpsborgfk.no

Styremedl: Juan G. Lopes Salas  Sarp Karateklubb   

Styremedl: Bodil Lorentsen      SIBK             bodil.lorentsen@hotmail.no      

Styremedl: Ida Slydahl     Skjeberg Cykleklubb    i.m.slydahl@gmail.com      

Styremedl:  Heidi Byvold    Sarpsb. Bandyklubb

1.varamedl: Trond Kurte Andreassen  Greåker If.      

2.varamedl: Linda Svendsen     Tveter Håndb.     lisv@sarpsborg.com 

 

Daglig leder: Kjell Einar Andersen         sir@sarpsborg.com     91616740

Idrettskonsulent: Ole Henrik Andersen  ohan@sarpsborg.com 90679140