strømutgifter.jpg

Støtte til å dekke høye strømutgifter

Strømstøtte til frivillige lag og foreninger ! les deg opp, og se om ditt idrettslag kan søke

Strømstøtte til frivillige lag og foreninger

 

Sarpsborg kommune har fått 2.971.235 kroner som skal deles ut til strømstøtte til lag og foreninger. Søknadsfrist er 15. mars.

Støtten utbetales for månedene desember, januar, februar og mars, men blir betalt ut som en engangssum.

For å beregne tilskuddet ganges antall kWt brukt i desember med støttesatsen for desember, og antall kWt brukt januar med støttesatsene for januar–mars. Dette er for at foreningene skal få penger raskt.

Søknadsfrist er 15. mars.

Følgende støttesatser vil bli brukt for desember-mars:

  • Desember: 59 øre per kWt
  • Januar: 57 øre per kWt
  • Februar: 38 øre per kWt
  • Mars: 66 øre per kWt

Disse kan søke

  1. Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret er tilskuddsberettiget.

  2. Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner (og tilknyttede virksomheter) som har strøm- eller fjernvarmekostnader får tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.

  3. Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.

Spørsmål?

Ta kontakt med rådgivere Robin Braaten eller Silje Louise Waters dersom du har spørsmål.