Sarpsborg idrettsråd

Ingress

Idrettslagenes paraplyorganisasjon for de ca 90 idrettslagene i Sarpsborg. Idrettsrådet har ca 18000 medlemmer. Vår administrasjonen, med to ansatte, befinner seg i det nye adminstrasjonsbygget til Sarpsborg 08. Postadresse er boks 1060, 1705 Sarpsborg, men besøksadresse er Haftor Jonssonsgate 19, 1725 Sarpsborg. Vi bistår kommunen i de fleste idrettsrelaterte som, og har også mange prosjekter innen inkludering, friluftsliv osv. Videre er vi en pådriver ang det å bygge nye idretts-anlegg. Vi har egen facebook side som heter «Sarpsborg Idrettsråd»Brødtekst