Om idrettsrådet

Idrettsrådet er et lovfestet organisasjonsledd i NIF-linjen med lovpålagte oppgaver og egne retningslinjer.

Visjon:
Idretten i Sarpsborg skal arbeide for å legge forholdene til rette for å oppfylle norsk idretts visjon:
 
” idrettsglede for alle”

Idrettsrådet er et fellesorgan i nært samarbeid med kommunen for all idrett som er registrert i Norges Idrettsforbund. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune.

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

I mange kommuner fungerer idrettsrådet svært bra, men på landsbasis gjenstår det en del før idrettsrådet gjennomgående kan fremstå som det kraftfulle organ på lokalplanet som det bør være.

Godt fungerende idrettsråd, bla. som idrettslagenes talerør overfor det offentlige på kommunenivå, er av avgjørende betydning for om vi skal lykkes med å utvikle idretten og styrke idrettslagenes aktivitetstilbud, rammevilkår og idrettens rolle i samfunnet. En av idrettsrådets oppgaver er å koordinere idrettslagenes planer og ønsker, samt fremme disse overfor kommunen.

Blant idrettsrådets oppgaver er en av oppgavene å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til "Lokale aktivitetsmidler" (LAM).