Vi får spørsmål om gjennomføringen av årsmøte for 2021: Her er svaret fra NIF:
Vi får spørsmål om gjennomføringen av årsmøte for 2021: Her er svaret fra NIF:

Årsmøte -21

Hva gjelder av regler rundt det å få gjennomført Årsmøte 2021? Under følger info fra NIF. NB! Vårt årsmøte i Sarpsborg Idrettsråd er fastsatt til 3 juni kl 18.00. Vi satser på et fysisk møte, men hvis dette ikke kan gjøres, blir årsmøtet gjennomført som et Teams-møte

Vi får spørsmål om gjennomføringen av årsmøte for 2021: Her er svaret fra NIF:

Årsmøter i idrettslag.
Idrettslag må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.


Den samordnede rapporteringen (idrettsregistreringen) må allikevel gjennomføres innen 30. april, men for lag som ikke har gjennomført årsmøtet innen den tid kan endringer i verv, protokoller mm sendes inn i ettertid.