Idrettsrådets historie

Idrettsrådet i Sarpsborg fylte 75 år i 2021. SIR ble etablert i mars 1946 og er et av Norges eldste idrettsråd.

Sarpsborg Idrettsråd  fylte 75 år 13. mars 2021.

Sarpsborg Idrettsråds historie

I dag er det et aktivt og friskt idrettsråd som nettopp har fylt 75-år. Vi har to ansatte, begge i 100% stillinger. Daglig leder Kjell Einar Andersen og idrettskonsulent Ole-Henrik Andersen. Vårt kontor og administrasjon ligger i det nye administrasjonsbygget ved Sarpsborg stadion. Men her er litt historie om vårt idrettsråd. 

I Sarpsborg fikk vi de to første idrettslagene i 1885 (Sarpsborg Turnforening) og 1897 (Sarpsborg Tennisklubb).  Den første fotballklubben (SFK) ble stiftet i 1903.

Idretten i Sarpsborg fikk etter hvert behov for å organisere seg og 13. mars 1946 ble Sarpsborg Idrettsråd etablert. Dette var da et av de første idrettsråd i Norge, og sannsynligvis det idrettsrådet som har hatt sammenhengende drift lengst. I 1971 vedtok Norges Idrettsforbund at det innen kommunene skulle opprettes et Idrettens Kontaktutvalg. Men Sarpsborg IR holdt på navnet hele tiden. I 1994 ble det lovfestet av NIF at det skulle være et Idrettsråd i hver kommune, noe Sarpsborg da allerede hadde hatt i nesten 50 år.

Organisasjonen vi i dag kjenner som Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité, ved forkortelsen NIF, ble stiftet i 1861 da som «Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug»
50 år senere ble Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité slått sammen til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.

Betydningen og gjøremålene til de nye idrettsrådene ble imidlertid utvidet kraftig fra 1994, og ytterligere når idrettsrådene fikk ansvaret for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler LAM (overskudd fra spillemidlene til aktivitet for barn og unge i idrettslagene) I året 2021 fordelte vi ut 4 593 000,- til våre idrettslag

Viktige saker som idrettsrådet har jobbet med:
1946-1950
: Bidro til at idrettslagene kom i gang igjen etter krigen og arbeidet med legeundersøkelser knyttet til idrettslagene og årlige legeundersøkelser for aktive medlemmer. Det ble etablert eget legekontor på Sarpsborg Stadion.
1960-1990:  Utvikling av idrettsanlegg bla svømmehaller, idrettshaller og lysløyper
1990-1995:  Sammenslåing av kommunene og idretten. Ved sammenslåingstidspunktet hadde Varteig 5 idrettslag og 591 medlemskap, Tune 21 lag og 4564 medl., Skjeberg 20 lag og 3537 medl., og Sarpsborg med 29 lag og 6611 medlemsskap.
De som ledet sammenslåingsprosessen var Øystein Ringsrud (Sarpsborg IR), Jan-Vidar Andersen (Idrettens Kontakt Utvalg i Skjeberg), Thomas Graham (IKU Tune), Ole Rogndalen (IKU Varteig).

Både idrettsfolk, politikere og kommuneadministrasjonene har i ettertid påpekt viktigheten av det tidlige og grundige arbeidet som ble gjort av idretten i forbindelse med kommunesammenslåingen – en av suksess-faktorene som var med på å lette sammenslåingen. Når sammenslåingen skjedde var alt samkjørt hva gjaldt bruk av idrettsanlegg, støtteordninger og organisatoriske forhold, selv om man ventet med å velge et felles idrettsråd på årsmøtet 15. jan 1992.

Handlingsplanen som ble vedtatt hadde bl.a 2 hovedpunkt. At ingen lag skulle få dårligere rammevilkår etter kommunesammenslåingen og at det skulle arbeides for et felles kontor med 2 ansatte.

1995 – 1996 fungerte tidligere leder, Øystein Ringsrud, som daglig leder

Siden 1996 har Kjell Einar Andersen vært ansatt som daglig leder for Sarpsborg Idrettsråd.  2014 ble også Ole-Henrik Andersen vært ansatt som idrettskonsulent, og nå, fra sommeren 2019 er vår administrasjon plassert i nye flotte lokaler ved Sarpsborg stadion

På midten av 90-tallet ble mye ressurser brukt på Idrettsforbundets omlegging av tilbudet for barn og unge til mer allsidighet
Slutten av 90-tallet :
-Innarbeide gode samarbeidsrutiner med kommunens administrasjon og politiske ledelse.
-Bygging av ny Sarpsborg Stadion. Her var idrettsrådet en sterk pådriver sammen med brukerne av stadion. Det ble arrangert innsamlingsaksjoner, kampanjer og politisk påvirkning. Nytt stadionbygg ble åpnet 16. mai 2000.
- Etablering av turløyper og nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg på Furuholmen

2000-2010 kan følgende saker nevnes som viktige:
-Mer penger til idrettslagene og støtte til drift av idrettslagseide anlegg (bl.a kampen for å beholde kommunalt vedlikehold av idrettslagseide fotballbaner). Overtakelse av kommunal tilskuddsordning og ansvaret for nyordningen LAM (lokale aktivitetsmidler-overskudd fra spillemidlene)
- Kampen for å få idrettshall istedenfor rådmannens forslag om gymsal ved ny Grålum Ungdomsskole.
- Omgjøring av stadion til en moderne fotballarena og flytting og bygging av ny friidrettsbane.
- Kunstgressbaner og støtteordninger for dett

2010-: Deltakelse i komiteer ifm store ombygginger/vedlikehold av Sarpsborghallen og Sparta Amfi. Ny idrettshall i nybygd Sannesundveien skole
- Ny idrettshall på Sandbakken som ble åpnet i 2018
- Deltakelse i Idrettsforbundet/BUF-dirs integreringsprosjekt av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn inn i idrettslag. «Inkludering i idrettslag»
- Skriftlig samarbeidsavtale med kommunen ble inngått.
- Idrettens delaktighet i forbindelse med 1000 års jubileet, påvirkning og støtte til at idrettslag arrangerer store mesterskap ol i 2016. SIR hadde ansvaret for å skaffe frivillige til hele jubileumet

2018: Vi får midler fra BUF-dir, og går i gang med prosjektet Dumpa Aktivitetspark, i området rundt stadion.

Ledere i Sarpsborg Idrettsråd:
1946-1963      Per Sonerud,   SIL
1964-1969        Einar Strand,  SIL
1970-1985      Per Sonerud,    SIL
1986-1991      Øistein Ringsrud,  SFK
1992-1993      Erland Kristiansen, Navestad IF
1994-2003      Aage Langeland,  Turn & IL National
2004                Atle Midtgaard,  FK Sparta Sarpsborg
2005-2007      Torbjørn Finn, SIL
2008-2012      Arne Hæhre, Hafslund IF
2012-2015      Tom Wahlgren, SOL

2015-              Pål Tønnesen, SSK 

Vinnere av Sarpsborg Idrettsråds Æresbevisning for lang og fortjenestefull innsats for Sarpsborgidretten: Dette er en ettertraktet plakett
1993    Godtfred Haakafoss               Ise Miniatyrskytterlag
1994    Thorleif Utne                         Sarpsborg Turnforening
1995    Ivar A Borge                          Sarpsborg O-lag
1996    Einar Johansen                       Sarpsborg Tennisklubb
1997    Kåre Braadland                      Tune IL
1998    Eugen Strøm                          Borgen Miniatyrskytterlag
1999    Kjell Andersen                       Varteig orienteringslag
2000   Torgeir Bjercke                      Sarpsborg Idrettslag
2001    Steen French Johansen          Turn&IL National
2002    Arne Midtfjeld                       Ise sportsklubb
2003    Svein Thøgersen                    Sarpsborg Roklubb
2004    Tormod Skjøren                     Sarpsborg Idrettslag
2005    Arne Utne                              Tune IL
2006    Bodil Berby                           Trøsken IL
2007    Odd Haugli                            Greåker IF
2008    Leif Skaar                              Sarpsborg IL –alpin
2009    Inga Steen Johannesen           Borgen IL
2010    Yngvar Grina                         Sarpsborg Tennisklubb
2011    Grete-Karin Bjørnerud           Turn&IL National
2012    Eric Aldridge                         Sarpsborg Bedriftsidrettslag
2013    Aage Langeland                     Turn&IL National
2014    Per A Fillingsnes                   Sarpsborg IL
2015    Dag Ove Kingsrud                 Sarpsborg & Omegn Rideklubb
2016    Aage Rishøi                           Sarpsborg IL

2017    Marit Sørensen                       Skjeberg Turn

2018    Juan Guillermo Lopez Salas  Sarpsborg Karateklubb

2019    Øivind Skjelle                        Tune IL

 

Sarpsborg   Idrettsråds   IDRETTSSTIPEND
Idrettsstipendet tildeles utøvere i anledning idrettslige prestasjoner, utdanning eller annen idrettslig aktivitet. Her deles det ut et stipend på kr 20000,-

1993    Jan Thomas Lauritsen                       Sarpsborg IL (Håndball)
1994    Pål Kristian Hasselgren                    NMK Sarpsborg
1995    - piker 17 år (lag)                              Skjeberg Volleyballklubb
             - Fredrik Weberg                              Sarpsborg Tennisklubb
1996    Jens Arne Svartedal                           Trøsken IL (langrenn)
1997    Pål Asbjørn Kullerud                         Varteig IL (friidrett)
1998    Merete Gamst                                    Skjeberg Turnforening
1999    Kari-Anne Bjørnerud                         T.& IL National (skøyter)
2000    Silje M. Aamodt                                Skjeberg IF (håndball)
2001    Jan Are Larsen                                   Borregaard Golfklubb
2002    Marianne Skarpnord                          Skjeberg Golfklubb
2003    Steinar Holøs                                     Sarpsborg Roklubb
2004   Ole Jørgen Halvorsen                         FK Sparta Sarpsborg
2005   Jonas Holøs                                         IHK Sparta Sarpsborg
2006   Anders Kristiansen                             Borregaard Golfklubb
2007  Knut Steinar Syversen                         Friidrettslaget Borg
2008  -Rune Lorentsen                                  Prestasjoner innen
          -Jostein  Stordahl                                 handicapidrett
2009    Hanna Bogetveit                                Skjeberg Turn
2010    Sverre Næss                                       Sarpsborg IL(svømming)
2011    Innebandyklubben                             Sarpsborg IBK
2012    Pernille Simensen                              T.& IL National (kunstløp)
2013    Marie Solberg                                    Sarpsborg Seilforening (handicap)
2014    -Oskar Øby                                        Sarpsborg bordtennisklubb
            -Jon-Martin Soo Hansen                    Sarpsborg bordtennisklubb
2015    Jørgen Lippert                                    Trøsken IL (langrenn)
2016    Adrian Federico L. Salas                   Sarpsborg Karateklubb

2017    Stine Wangberg                                 Varteig Idrettslag

2018    Jens Holm                                          Sarpsborg Roklubb

2019    -Per Anders Kure                               T&IL National brytegruppe

            -Anniken Sælid                                  Sentrum Kampsport

2020    Emil Martinsen Lilleberg                  Sparta Sarpsborg

 

Aktuell faktaboks:
Sarpsborgidretten består i  2021 av  99  Idrettslag og  18 000  medlemsskap  + ca 4000 medlemmer i bedriftsidretten, da også bedriftsidrettslagene ble overført til SIR i 2020.


Assemblin AS (Bedriftsidrettslag)

Baldur Islandshestforening (Klubb)

Borg Cricketlag (Klubb)

Borg Ishockeyklubb (Klubb)

Borg Mc Klubb (Klubb)

Borg Taekwon-do Klubb (Klubb)

Borgen Idrettslag (Klubb)

Borgen Miniatyrskytterlag (Klubb)

Borregaard B.I.L. (Bedriftsidrettslag)

Borregaard Fagforening B.I.L. (Bedriftsidrettslag)

Borregaard Golfklubb (Klubb)

FK Sparta Sarpsborg (Klubb)

Friidrettslaget Borg (Klubb)

Friskis & Svettis Sarpsborg (Klubb)

Geomatikk (Bedriftsidrettslag)

Gjensidige Sport Øst (Bedriftsidrettslag)

Glomma Papp Bedriftsidrettslag (Bedriftsidrettslag)

Greåker Idrettsforening (Klubb)

Greåker Innebandyklubb (Klubb)

Hafslund Idrettsforening (Klubb)

Hafslundsøy Eagles Basketballklubb (Klubb)

Hasle/Ise Salongskytterlag (Klubb)

I.l. Sparta Sarpsborg (Klubb)

Idrettslaget Sparta Ishockey Elite (Klubb)

Ise Sportsklubb (Klubb)

Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg (Klubb)

Lande Idrettsforening (Klubb)

Navestad Idrettsforening (Klubb)

Nedre Glomma Innebandyklubb (Klubb)

Nedre Glomma Ishockey Klubb (Klubb)

Nmk Sarpsborg-rudskogen (Klubb)

Nortura Sarpsborg B.I.L. (Bedriftsidrettslag)

Nygårdshaugen IL (Klubb)

Posten B.I.L. SARPSBORG (Bedriftsidrettslag)

Recharge Bedriftsidrettslag (Bedriftsidrettslag)

Sarpsborg 08 Fotballforening (Klubb)

Sarpsborg Allianseidrettslag (Klubb)

Sarpsborg badmintonklubb (Klubb)

Sarpsborg Bandyklubb (Klubb)

Sarpsborg Basketballklubb (Klubb)

Sarpsborg Boccia- og Teppecurlingklubb (Klubb)

Sarpsborg Bordtennisklubb (Klubb)

Sarpsborg Bowlingklubb (Klubb)

Sarpsborg Bowlingsenter B.I.L. (Bedriftsidrettslag)

Sarpsborg Bueskyttere (Klubb)

Sarpsborg Capitals (Klubb)

Sarpsborg Chi Kickboxing (Klubb)

Sarpsborg Curling Klubb (Klubb)

Sarpsborg Danseklubb (Klubb)

Sarpsborg Dykkerklubb (Klubb)

Sarpsborg Fotballklubb (Klubb)

Sarpsborg Functional Fitnessklubb (Klubb)

Sarpsborg Idrettslag Håndball (Klubb)

Sarpsborg Innebandyklubb (Klubb)

Sarpsborg Karateklubb (Klubb)

Sarpsborg Klatreklubb (Klubb)

Sarpsborg Kommune B.I.L. (Bedriftsidrettslag)

Sarpsborg Modellflyklubb (Klubb)

Sarpsborg Og Omegn Jeger- Og Fiskerforening (Klubb)

Sarpsborg og Omegn Rideklubb (Klubb)

Sarpsborg Orienteringslag (Klubb)

Sarpsborg Paragliderklubb (Klubb)

Sarpsborg Pistolklubb (Klubb)

Sarpsborg Politiidrettslag (Bedriftsidrettslag)

Sarpsborg Roklubb (Klubb)

Sarpsborg Seilforening (Klubb)

Sarpsborg Skøyteklubb (Klubb)

Sarpsborg Snookerklubb (Klubb)

Sarpsborg Squashklubb (Klubb)

Sarpsborg Sykleklubb (Klubb)

Sarpsborg Tennisklubb (Klubb)

Sarpsborg Turnforening (Klubb)

Sarpsborg Volleyballklubb (Klubb)

Sentrum Kampsport Klubb (Klubb)

Skjeberg Cykleklub (Klubb)

Skjeberg Golfklubb (Klubb)

Skjeberg og Omegn Jeger og Fiskerforening (Klubb)

Skjeberg Sportsklubb (Klubb)

Skjeberg Turnforening (Klubb)

Skjeberg Volleyballklubb (Klubb)

Sweco B.I.L. Sarpsborg (Bedriftsidrettslag)

Tindlund I F (Klubb)

Trafo B.I.L. (Bedriftsidrettslag)

Trøsken Idrettslag (Klubb)

Tune Idrettslag (Klubb)

Tune Trimlag (Klubb)

Turn og Idrettslaget National (Klubb)

Tveter Håndballklubb (Klubb)

Tveter Idrettslag (Klubb)

Ullerøy Idrettslag (Klubb)

Varteig Idrettslag (Klubb)

Varteig Ishockeyklubb (Klubb)

Varteig Orienteringslag (Klubb)

Yven IF (Klubb)